wz

Zpravodaj  ZO ČSOP Jihlava / Zpravodaj OPaK v kraji Vysočina

V letech 2002 až 2006 byly každoročně vydávány 2 čísla (jarní a podzimní) v rozsahu 20-28 stran a nákladu nejméně 250 výtisků. Zpravodaj měl formát B5 a byl tištěn v černobílém provedení. Kromě textu obsahoval i originální kresby a fotografie. Tisk Zpravodaje, který byl nabízen zdarma zejména díky finanční podpoře Magistrátu města Jihlavy, zajišťovala tiskárna ETIS s r.o. Jihlava. Všechna doposud vydaná čísla jsou k dispozici níže    po kliknutí na textový odkaz či obrázek si Zpravodaj můžete prohlédnout nebo stáhnout (formát .pdf ).

šéfredaktoři Zpravodaje ČSOP Jihlava:  Vladimír Jirků, Dis. (2006), Mgr. Jaromír Maštera (2002-2005)

**************

 

Od roku 2007 došlo k postupné přeměně Zpravodaje ČSOP Jihlava na Zpravodaj ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina, vydávaný střediskem Chaloupky o.p.s. První dvě čísla vyšla díky podpoře EU z programu Transition Facility Evropské unie. Čísla 1 a 2/2008 byla vydána v rámci projektu „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“ podporovaného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Zpravodaj je tištěn na recyklovaném papíře, má formát A4 a počet stran se od druhého čísla pohybuje v rozmezí 20-28 stran. Náklad tištěného Zpravodaje je 1500 ks.

 

Všechna doposud vydaná čísla jsou k dispozici ke stažení níže (formát .pdf ).

 


Zpravodaje ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina  (od 2006)

Číslo 1/ 2006

Číslo 2/ 2007

Číslo 1/ 2008

Číslo 2/ 2008

Číslo 1/ 2009

Další čísla viz

stránky ČSOP Kněžice

 

 

 

 

 

Zpravodaje ČSOP Jihlava  (2002 - 2006)

Číslo 2 / 2006

Číslo 1 / 2006

Číslo 2 / 2005

Číslo 1 / 2005

Číslo 2 / 2004

Číslo 1 / 2004

Číslo 2 / 2003

Číslo 1 / 2003

 

Číslo 2 / 2002

 

Číslo 1 / 2002

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————