wz

OCHRANA ZELENĚ a KRAJINNÉHO RÁZU

garant zájmové sekce:

není ustanoven 

——————————————————————————————————

Přehled činnosti zájmové sekce:

Městská zeleň

              účast ve správních řízeních rozhodujících o kácení stromů a keřů v katastru města Jihlavy

              uplatňování podnětů a stížností v případě nepovolených zásahů do zeleně

              sledování rekonstrukcí jihlavských parků a parčíků

Kontaktní osoba :

Daniel Stejskal

U pivovaru 1, Jihlava, tel.: 728 074 501

e-mail : csop.jihlava@email.cz

Výsadba dřevin v krajině

Výsadba stromů s důrazem na původní druhy Vysočiny (buk, javory, jedle, dub letní, lípy, jilm horský, atd.) ve volné krajině, v intravilánech obcí a na lesních pozemcích ve spolupráci s lesníky a majiteli pozemků – mj. státním podnikem Povodí Moravy, Magistrátem města Jihlavy, Správou městských lesů Jihlava apod.

Podpora populací regionálně či lokálně vzácných keřů  (brslen, řešetlák, kalina, zimolez, atd.) formou výsadeb na současných a původních lokalitách výskytu.

Výsadba ke Dni stromů

 

           

Ochrana krajinného rázu

Účast ve správních řízeních týkajících se narušování krajinného rázu (stožáry, velké stavby, apod.).

Mapování dřevin

Ø          mapování výskytu ohrožených a vzácných druhů dřevin v okrese Jihlava

Ø          mapování starých a původních odrůd ovocných stromů na Vysočině

Památné stromy

·          návrhy na registraci památných stromů a stromořadí (příp. VKP)

·          účast ve správních řízeních ohledně zásahů do památných stromů a stromořadí

 

 

Další aktivity :

Ø           pěstování původních dřevin Vysočiny k pozdější výsadbě ve vhodných lokalitách

Ø           účast ve správních řízeních týkajících se kácení zeleně v dalších obcích Jihlavska

Ø           záchranné transfery populací ohrožených a vzácných druhů rostlin (mj. z důvodu přeložek silnic)

Ø           osvětová práce s veřejností

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

 

———————————————————————————————