wz

Zákony v oblasti životního prostředí

 

Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí

Zákon 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška 395/1992 Sb. k zákonu 114

Vyhláška 166/2005 Sb. k zákonu 114 – NATURA 2000

Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

Zákon 93/2004 Sb. o změně zákona 100

Vyhláška 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti k EIA

Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti

Zákon 289/1995 Sb. o lesích

Zákon 99/2004 Sb. o rybářství

Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Zákon 92/2004 Sb. o změně zákona 86

Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon 100/2004 Sb. o obchodování s ohroženými druhy

Zákon 162/2003 Sb. o zoologických zahradách

Zákon 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech

Zákon 477/2001 Sb. o obalech

Zákon 282/1991 Sb. o ČIŽP

Zákon 388/1991 Sb. o SFŽP

Zákon 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Zákon 18/1997 Sb. - atomový zákon

 
Související zákony:

Zákon 500/2004 Sb. o správním řízení

Zákon 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————