wz

Výbor ZO ČSOP Jihlava

zvolen na VČS  7.1.2011  na období 2011 – 2013

(změna místopředsedy od ledna 2012)

  Miloslav Bartoš

předseda ZO

  Pavel Hájek

  Pavel Hobza

ochrana ptactva

  Filip Hruška

 

    Zbyněk Fojtášek

                         Ochrana zeleně

     Mgr. Jan Dvořák

   Tomáš Kněžíček

 

   Ing. Vojtěch Kodet

ochrana ptactva

 

   Hana Matějíčková

hospodář

   Ing. Pavel Pokorný

péče o krajinu

 

    Daniel Stejskal

místopředseda

Mladí ochránci přírody

  Slavomír Večeřa

 

Zpět na Informace o organizaci

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————