wz

Kalendář akcí – únor 2004

 

 3.- 5.2.

Ozvěny Ekofilmu

Přehlídka filmů z mezinárodního festivalu EKOFILM 2002.

Začátek vždy v 19 hod ve Vrak baru v Jihlavě. Blíže na plakátech.

 

  6.2.

Výborová a členská schůze ZO                              16.30 hod, klubovna Mahenova 3

 

  5.2. čt

Mladí ochránci přírody (MOP)                                               16 hod, klubovna Mahenova 3

 

10.2. út

životní prostředí a zdraví – 1. část

Beseda s RNDr. J. Kosem z kraj. zdrav. ústavu. Od 17 hod v přednáškové místnosti na jihlavské Bráně (Věžní 1, 1.patro).

 

12.2. čt

MOPíci                                                                                  16 hod, klubovna Mahenova 3

 

15.2. út

životní prostředí a zdraví – 2. část

Beseda s RNDr. J. Kosem z kraj. zdrav. ústavu. Od 17 hod v přednáškové místnosti na jihlavské Bráně (Věžní 1, 1.patro).

 

19.2. čt

MOPíci                                                                                  16 hod, klubovna Mahenova 3

 

26.2. čt

MOPíci                                                                                  16 hod, klubovna Mahenova 3

 

schůze redakční rady Zpravodaje

kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ – den otevřených dveří klubovny

do konce února dodat příspěvky do Zpravodaje (J. Maštera, Slavíčkova 22, Jihlava) !!!

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————