wz

 Studánky a prameny v okrese Jihlava 

Aktualizace této stránky: 21.1.2012

Studánka Karla Holuba

 

Lesní studánka leží v katastru obce Větrný Jeníkov za Velešovem v lese Temník mezi studánkami Lochovou a Zpívající. Necelý jeden kilometr za touto vesničkou směrem na Herálec nás nalevo u křižovatky s lesní cestou zpevněnou štěrkem upoutá nápis „Lochova studánka“ krytý šindelem.

Dáme se směrem k této studánce a po 30 metrech napravo uvidíme lesní pěšinu po obou stranách lemovanou větvemi. Pár kroků po mechu a lesní hrabance a už nás vítá nápis „Studánka Karla Holuba“ skvoucí se zlatem. Ještě několik kroků doleva a jsme u studánky. Vodu má chuťově vynikající, křišťálově čistou, výborně osvěžující. Celá je koncipována jako zcela uzavřená a bez údržby.

 

 

 

Studánka Karla Holuba - Historie vzniku v písmu a ve fotografii

(pdf)

 

 

Studánky na Jihlavsku v roce 2005 

- další roky viz text níže

Pod názvem „Studánky a prameny v okrese Jihlava“ vydala organizace ČSOP Jihlava v prosinci 2005 publikaci o 139 stranách. Jsou v ní zachyceny výsledky mapování studánek a pramenů v našem okrese. Základní průzkum podnikla na jaře skupina Ing. Pavel Pokorný, Vilík Dvořák, Danek a Tonda Stejskal, k nimž se později přidali Eman Tomek, Karel Hobza, Karel Holub, Petr a Jenda Toušovi, Míla Bartoš a další. Chlapci chodili, jezdili, prolézali houští, hovořili s lesáky, chataři, skauty, trampy, místními obyvateli, jednali se Správou městských lesů Jihlava, Lesní správou v Telči, s úředníky jihlavského a telečského odboru ŽP a dalšími. Nejvíce údajů však zjistili přímo v terénu.

 

Konečný text s údaji zpracoval člen výboru ČSOP Jihlava, kronikář a knihovník  Karel Holub.

    

U každé studánky byly pořizovány údaje podle tzv. studánkového dotazníku podle původního návrhu Pavla Pokorného:  název, katastrální území, zda lesní, či polní, popis, jak ji najít, původ názvu-pověst, kdy založena, obnovena, stav (hloubená, kamenná, trubka v kamenech, zděná, zastřešená-nezastřešená), dále barva vody (průzračná, jasně modravá, s hnědým nádechem, nazelenalá), průhlednost (čirá, mírně zakalená , neprůhledná), pach, vydatnost vody  v ml / vteřinu  (měřili jsme pomocí  1,5 l  PET lahve), hloubka, dno (písčité , štěrkovité, kamenité, jílovité, bahnité, jiné), řasy, mechorosty, byliny, trávy, bezobratlí, obojživelníci či jiná pozorování. Zda je navštěvována, udržována, zda proveden hygienický rozbor, její fotografie. Nakonec doporučení - obnova, vyčištění apod. Pokud jsme zjistili kontakt, tak i ten.

 

 

 

 

Pramen řeky Jihlavy, k.ú. Jihlávka – foto Karel Holub

 

Okresem Jihlava vede evropské rozvodí – potoky tekoucí jižně od Stáje, Nadějova, Vysokých Studnic, Jihlavy-Henčova, Bukovna a Hybrálce, Větrného Jeníkova, Zbilid a z oblasti Čeřínku k jihu patří k úmoří Černého moře, ty, které tekou od Zhoře, Věžnice, Měsíčna, z oblasti Vysokého kamene, Kalhova, Ústí, Dudína a severní oblasti Rytířska  (které rovněž přetíná hranice) směrem k severu , patří Severnímu moři. Na území okresu pramení řeky Jihlava, Moravská Dyje, říčky Jihlávka, Myslůvka, Šlapanka, Želetavka. Zjevně se projevilo několik lesních oblastí - pramenišť  /větší výskyt studánek a pramenů/ - Vysoký kámen u Jihlavy, Smrčná,  okolí Větrného Jeníkova, Přírodní park Čeřínek, Brtnická vrchovina, Rytířsko /kvalitní vodní zdroj /, Arnolecké hory a další. Z některých lokalit však údaje nebyly k dispozici. Přehled o studánkách byl nakonec sestaven podle seznamu obcí  (121).

 

 

 

 Pramen U zeleného oka – foto Jaromír Maštera

 

Studánka Pod skalou, Jihlava – foto Karel Holub 

 

 

Celkem bylo podchyceno 143 studánek a 32 pramenů a pramínků. Z toho 73 fyzicky prozkoumaných studánek označeno značkou P (pouze evidováno), s vyprávěním, literaturou, tiskem, mapami aj. 70. Z prozkoumaných studánek je pravidelně udržováno 67 a údržba je nezbytná  u 34 zjištěných studánek . Dalších 38 studánek, které jsou pouze evidované, je nutné provést bližší průzkum v dalších letech.  K vyhloubení a úpravě na studánku bylo

vytipováno 5 pramenů. Podrobný seznam je uveden v publikaci.      

Studánky z oblasti Telčska a Javořické vrchoviny budou předány ČSOP v Telči k dalšímu využití..

 

 

 

 

 

Studánky evidované v ústředních orgánech ČSOP v Praze :

 

ČSOP 59/11 ZO Jihlava    

 

č.2        Emanuela   (Jihlava)                                                      evid.č. 80

č.3        Eliška   (Jihlava –Vys.kámen)                                        evid.č. 81

č.4        Hobzova   (Jihlava-Vys.kámen)                                      evid.č. 60

            Račí   (Záborná)                                                            evid.č. 52

            Stud.Panny Marie (Křemešnička)   (Vyskytná n.J.)         evid.č. 141

č.15      Kamenná   (Jihlava-Hosov)                                            evid.č. 152

 

ČSOP Vydry ZO Kněžice

 

č.12      U Ovčáku   (Brtnice-Jestřebí)                                        evid.č. 4

č.13      V Alejích   (Brtnice-Jestřebí)                                         evid.č. 5

č.14      U chaty v Alejích   (Brtnice- Jestřebí)                             evid.č. 6

 

 

Nejvydatnější studánky a prameny Jihlavska:

 

Pramen řeky Jihlavy  (k.ú. Jihlávka)                                           750  ml/s

Studánka Pod buky  (k.ú. Bílý Kámen)                                       500  ml/s

Fořtova studánka  (k.ú. Jamné – Rytířsko)                                  500  ml/s

Lýkovcová studánka  (k.ú. Jamné – Rytířsko)                             500  ml/s

Přesličková studánka, Jezdovice

Foto Karel Holub

 
Stříbrný pramen  (k.ú. Jezdovice)                                               500  ml/s

V Klučí  (k.ú. Třešť)                                                                 380  ml/s

Hubertova studánka  (k.ú. Jamné – Rytířsko)                              375  ml/s

U hájovny  (k.ú. Jihlava – Zborná)                                              375  ml/s

Petrova studánka  (k.ú. Jamné – Rytířsko)                                  300  ml/s

 

 

  Bumbálkova studánka, Kostelec – foto Dan Stejskal

 

Kamenná studánka, k.ú. Hosov  – foto Karel Holub 

 

Na mapování studánek jsme obdrželi grant Nadace Veronica Brno, který byl vyčerpán na výdaje s dopravou a rozmnožením publikace. Kromě Nadace patří náš dík  také Lesní správě v Telči, Statutárnímu městu Jihlavě-odboru životního prostředí a  volnému sdružení Zelené srdce (Pavel Koubek) Mladé Bříště u Pelhřimova a samozřejmě všem revírníkům, chatařům, trampům a dalším pomocníkům, kteří nám při mapování pomohli.

S rozmnožením publikace vypomohla  sponzorsky firma Ing. Anastazie Zavřelová, inženýrská a poradenská činnost v ŽP, Jihlava. 

 

Publikace měla slavnostní křest na výroční členské schůzi ZO dne 16. listopadu v ZOO Jihlava. „Kmotry“ se stali jihlavský ekolog RNDr. Milan Macháček, zoolog RNDr. Aleš Toman ze ZOO Jihlava a  Mgr. Bohuslava Kolmanová, zastupující vedoucí odboru ŽP jihlavského Magistrátu. 

  

Dvanáct výtisků je určeno podle projektu organizacím ČSOP, SEV Chaloupky, volnému sdružení Zelené srdce Mladé Bříště u Pelhřimova, několika ZŠ,  KČT a Městské knihovně Jihlava (která ukládá všechny vydané tisky). Základní výtisk v barevném provedení je k zapůjčení v naší knihovně v klubovně (Mahenova 3). Skupina „studánkářů“ zjišťovala a zpracovala veškeré údaje ve volném čase bezplatně a patří ji za to náš dík.

 

 

 

Studánky a prameny – díl druhý:  2006

 

 

V roce 2005 zmapovala a podchytila skupina našich studánkářů na 143 studánek a 32 pramenů a pramenišť v jihlavském okrese včetně Telčska. Zpracovaná publikace byla převedena i na CD a je volně zájemcům k dostání  - prodejna Fotokino Barborka, Jihlava, Věžní ul., cena Kč 30,-. Účinně nám v tom pomohly  Nadace Veronica Brno a firma ing. An. Zavřelové, inženýrská a poradenská činnost v ŽP.

 

V roce 2006 jsme v celé akci pokračovali. V našem úsilí nás opět podpořily oba výše zmíněné subjekty. Vznikl druhý díl „Studánek a pramenů v okrese Jihlava“, který obsáhl na 50 dalších studánek, pramenů a pramenišť, některých již zaniklých. Týkají se těchto zdrojů v okolí Bílého Kamene, Brtnice, Jihlavy, Velkého a Malého Beranova, Luk nad Jihlavou, Přímělkova, Kamenice u Jihlavy, Nadějova, Rantířova a dalších. Mnohé z nich jsou používány místními občany, chataři či zahrádkáři, kteří jsou zkušenostmi utvrzeni, že „mají dobrou“ a někdy i „kojeneckou“ vodu, ačkoli u nich již léta nebyl proveden hygienický rozbor… Faktem je, i podle hygieniků, že mírné překročení některého limitu např. u dusičnanů, zdraví nepoškodí.

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem nechala naše organizace provést rozbory u 3 studánek – Zahrádkářské u Zborné, Zahrádkářské v Antonínově Dole a studánky Emanuely pod PP Vysoký kámen, o kterou se stará naše ZO ČSOP. Hygienické limity nesplnila bohužel ani jedna. Studánka u Zborné měla překročeny dusičnany (52 mg), výskyt koliformních bakterií, způsobujících střevní potíže   a mírnou agresivitu vody . Zahrádkářská v Antonínově Dole má sice „kojenecké“ dusičnany, ale rovněž mírně agresivní vodu a Emanuela vedle rovněž „kojeneckých“ dusičnanů má zákal. Takže voda v Antonínově Dole dopadla nejlépe. Lidé chodí pro vodu ke všem třem a chválí ji, nebude to s nimi tedy tak hrozné…

 

K překvapením patřila např. studánka nad Bílým Kamenem, jejíž tok patří podle našeho měření k nejvydatnějším v okrese. Dobrodružné bylo také hledání železniční studny pod Malým Beranovem, kdy v krátké sněhové vánici  objevil pod nánosem listí Petr Touš železný poklop a pak celý betonový zásobník, z něhož kdysi odebíraly vodu parní lokomotivy. Pramen je zde pořád. Studánku Křtitelnici u Branišova se nám ani po radách sdružení Zelené srdce z Mladých Bříšť u Pelhřimova nepodařilo objevit. Následně jsme dostali zprávu  Lesoprojektu i s bližším popisem, že se nacházelo nedaleko samoty Čamrda, byla však v sedmdesátých letech minulého století zaskružena a voda svedena pro blízkou obec. Nyní je zarostlá v asi dvacetiletých mlazinách… Název Křtitelnice pochází z raného středověku, kdy ještě nebyly postaveny všude  kostely. Matky, které chtěly nechat pokřtít svá dítka, je nosily ke studánce, kde křest vykonal kněz, který přišel z města. Takových studánek bylo více.  Honosně „zastřešená“ je zámecká studna na třetím nádvoří zámku v Brtnici, má krásnou ze železa tepanou kopuli, je však nefunkční a navíc nepřístupná.

 

Mnohé studánky jsou nenápadné a přitom navštěvované , s údajně dobrou vodou, např. Kojenecká studánka před Černými lesy, nebo studánka Ve Stráních pod Malým Beranovem.          Mnohé zaniklé a opuštěné, např. v okolí Helenína u Jihlavy, nebo zanedbané, jako u Rantířova či Nadějova. Naše ZO ČSOP se stará o 6 studánek v okolí PP Vysoký kámen  a mladí ochránci o Kamennou studánku u Hosova. V roce 2006 byla s naší pomocí zastřešená studánka Hobzova (Anetka) na Vys. kameni, další máme vytipované. Asi 10 studánek jsme vyčistili.

Každoroční Otevírání studánky Emanuely bylo v minulém roce s kulturním programem. Skupina Epy De Mye vyhrála později v Jihlavě Tramskou Portu…  Aktivními studánkáři byli zejména Petr Touš, Dan Stejskal a Karel Hobza. O studánkách byly i relaci v Čs. rozhlasu Region a ve vysílání TV PRIMA, následně se ozývají občané s novými tipy či připomínkami.

 

    V roce 2007 budeme v mapování a údržbě studánek pokračovat. Naše úsilí se zaměří spíše na obnovu několika studánek, které by mohly sloužit k praktickému užitku (vyčistit, obnovit a nechat provést hygienický rozbor vody), než k mapování drobných studáneček v hlubokých lesích….   Chtěl bych poděkovat nejen všem studánkářům, kteří obětují svůj volný čas, ač všichni pracují a času mají málo, ale i těm, kteří nám pomohli radou, pracovníci odboru ŽP Magistrátu města Jihlavy, Lesoprojektu, chataři, lesáci, zahrádkáři, místní občané… Díky!

 

 

Studánky v okrese Jihlava 2007

 

 

V roce 2007 se zabývali naši studánkáři vedle mapování také dalšími aktivitami. V dubnu to bylo Otevírání studánky Emanuely u Pávova (8. ročník) s hudbou a opékáním špekáčků, na které přišlo na 30 zájemců, hlavně turistů. Ekolog RNDr. Milan Macháček zde pokřtil II. díl publikace ČSOP Jihlava „Studánky a prameny okresu Jihlava“. Při další celostátní akci – Hledání jara – byla otevřena Kamenná studánka u Hosova (15 osob, vedl Petr Touš). Byla obnovena studánka Nad Zaječím (zvaná místními Lajtna), osazena skruží a zastřešena, hlavně zásluhou truhláře Karla Hobzy. V soutěži Studánka Vysočiny obsadily námi nominované studánky Kamenná u Hosova, Eliška u Vysokého Kamene a Nad Zaječím 2., 3. a 4. místo.

 

Pro turisty z KČT jsme uspořádali třetí ročník Studánkového pochodu kolem Brtnice, který vedl Karel Holub. Zúčastnilo se na 30 pochodujících, z toho polovina z Pionýru Jihlava. Někteří si v Brtnici zasoutěžili v rámci Dne sportu a zdraví, který zde pořádala Střední zdravotnická škola se Zdravotním ústavem a Městským úřadem v Brtnici. Spolupracovali jsme s turisty také při Pochodu podle vody, který vedl údolím řeky Brtnice, kde je rovněž několik studánek.

 

Na základě nabídky Zdravotního ústavu jsme nechali bezplatně provést hygienické rozbory pěti studánek na obsah dusičnanů (studánky Pod Černým rybníkem, Eliška, Noskova u Černého rybníka, U Havlíčků nedaleko Pekelského mlýna a V Břízkách za ZŠ Demlova v Jihlavě). U všech studánek byl zjištěn obsah do 15 mg dusičnanů v l, což je splnění normy pro kojeneckou vodu (jiné parametry však nebyly zkoumány).

 

Zamapováno bylo pouze 6 dalších studánek: Brtnice – Nad Žabárnou a v Rokštejnské ulici, Nad Brtničkou u střížava, Zámecká na hradě Roštejn, na Jersínské stráni a pramen u Petrovického mlýna.

 

Vydali jsme ve spolupráci s městskou knihovnou v Brtnici brožuru „Z přírody a pověstí Brtnicka“, kde je soupis a popis všech studánek v Brtnici a okolí. V prodejně Foto-kino Barborka se prodala celá stovka CD s prvním dílem publikace „Studánky a prameny okresu Jihlava“.

 

V příštím roce chceme pokračovat v mapování zejména v okolí Polné, Batelova a Třeště. Dále máme nabídku Rady dětí a mládeže na digitální mapové zakreslení zjištěných studánek, kterou bychom rádi využili. Opět zorganizujeme akce Otevírání studánky Emanuely, Studánkový pochod a Hledání jara. Chceme připravit CD, na kterém by byly všechny doposud zmapované studánky.

 

Je nutné poděkovat všem, kteří se na „studánkových“ akcích podíleli, zejména bratrům Karlovi a Pavlovi Hobzovým, Petru Toušovi, Danielu Stejskalovi, Tomáši Kněžíčkovi, Honzíku Plevovi a z odboru životního prostředí Magistrátu Ing. Milanu Slavingerovi. Potěšitelný je také zájem mladých ochránců přírody našeho oddílu Veselý ježek.

 

 

Výroční zpráva Studánky 2007.pdf

 

 

 

Studánky v okrese Jihlava 2008

 

 

Koncem 2005 jsme vydali první publikaci„Studánky a prameny v okrese Jihlava“. Podchytila a zdokumentovala celkem 143 studánek a 32 pramenů a pramínků v jihlavském okrese /Rok předtím jsme zastřešili Kamennou studánku u Hosova/. Brzy jsme si uvědomili mylnou představu, že jsme podchytili většinu těchto vodních zdrojů.   V roce 2006 jsme zmapovali dalších 55 studánek včetně zaniklých a 17 pramenů . V tomto roce jsme využili nabídky Zdravotního ústavu a nechali provést rozbor vody u tří studánek v okolí Jihlavy s bohužel nepříznivými výsledky. Zastřešena studánka Eliška na Vysokém kameni.  V roce 2007 jsem polevili, byly  zmapovány 4 studánky a jedna upravena a zastřešena  /Žandova u Smrčné/. Hyg. výsledky u 5 studánek byly velmi dobré. V roce 2008 podchyceno 18 studánek a 2 prameny, zastřešeny 2 studánky / Anetka a Pod Kopulajem, obě Vysoký kámen/. Shrnuto – 220 studánek a  51 pramenů. Není to na zápis do Knihy rekordů ?  Zastřešeno a upraveno 5 studánek.  Naše ZO ČSOP se stará o 6 studánek v evidenci ÚV ČSOP, ČSOP Kněžice o 3, o další se prokazatelně starají zahrádkáři, lesáci, trampové, místní občané… Za tuto péči patří všem uznání a dík !

 

K suché statistice připojme, že zájem o studánky podnícený kolem r. 2004 Pavlem Koubkem ze sdružení Zelené srdce a TV pořadem s Luďkem Munzarem nás inspiroval k nečekané aktivitě. Nelze vyjmenovat všechny, kteří se v čele s ing. Pavlem Pokorným, Dankem Stejskalem ,Vilíkem Dvořákem a Petrem Toušem na mapování podíleli.  První díl vyšel i na CD , 200 kusů však zájemci rychle rozebrali. Pro  r.2009 se připravuje zásluhou ing. Jaroslava Kněžíčka nové CD, které zahrne většinu dosud zmapovaných studánek.

 

 

Zásluhou Emana Tomka probíhá každoroční Otevírání studánky Emanuely na Vysokém kameni. V nové soutěži O studánku Vysočiny, pořádané sdružením Zelené srdce, se umisťujeme obvykle  na 2. až 3. místě. Člen KČT Bedřichov a truhlář Karel Hobza získal za působivé  zastřešení čtyř studánek zvláštní uznání poroty. Plodná spolupráce s turisty se projevuje v jejich účasti na naších akcích – Otevírání studánek, Hledání jara a Studánkových pochodech / 20 – 40 zájemců/. Např. v r.2008 jsme uspořádali tři „studánkové pochody“, v okolí Vysokého kamene, Rytířska a města Brtnice.

     

V roce 2009 budeme ve „studánkových“ aktivitách pokračovat, mj. „studánkovým“ pochodem a vycházkou.  Připravuje se slavnostní otevření studánky Panny Marie u Vyskytné n. Jihl. , vyjde zmíněné CD mapující naše výsledky, chystáme besedu pro veřejnost.  Vyčistíme „své“ studánky, pokusíme se o zastřešení dalšího pramene. Více informací na našich nástěnkách na hlavní poště a ve Zverexu, Dvořákova ul.1.  

 

Za konkrétní pomoc jsme  zavázáni Nadaci Veronica Brno, firmě ing. A. Zavřelová, prodejně FotoKino Barborka, ing. Daliboru Bujdošovi z Brna,  starostovi Batelova ing. Petru Janouškovi, p.uč. Jarošové z Polné, fy Karel Klouda, tesařství-památkářství  a  všem dalším, kteří v naší určitě  dobrodružné, ale užitečné činnosti, přiložili ruku k dílu. Studánky jako prapůvodní a pro život nezbytné zdroje si zasluhují nejen naší pozornost, ale i péči a propagaci.

 

 

Výroční zpráva Studánky 2008.pdf

 

Studánky 2008 - popis.pdf

 

 

 

CD Studánky a prameny v okrese Jihlava

V listopadu 2009 vydal Český svaz ochránců přírody v Jihlavě v nákladu 200 ks CD „Studánky a prameny v okrese Jihlava“. Na tomto CD najdeme fotografie některých studánek a pramenů, fotografie z otevírání studánek, v elektronické podobě všechny tři díly publikace, výroční zprávy studánkářů, zajímavosti o studánkách, zápisník turistů.

Na grafickém a obsahovém zpracování CD se podíleli ing. Jaroslav Kněžíček, Karel Holub, Karel Hobza, Pavel Hobza, Honzík Pleva, Ing. Pavel Pokorný, Daniel Stejskal, Petr Touš, Slavomír Večeřa, fotografiemi přispěli Karel Holub, Karel Böhm, Zbyněk Ress, M. Svatošová. Za finanční podporu děkujeme Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, zejména Martině Gregorové, za vytištění obalu Copy Studio Skori Jihlava a za zhotovení CD obchodu s výpočetní technikou Computer Centrum Jihlava.

 

 

 

 

Studánky v okrese Jihlava 2010

 

 

Výroční zpráva:

 

Vyrocni zprava studankaru 2010.pdf

 

 

 

Studánky v okrese Jihlava 2011

 

 

Výroční zpráva:

 

Vyrocni zprava studankaru 2011.pdf

 

 

 

Lubomír Zeman

Karel Holub (†)

Ing. Jaroslav Kněžíček

Sekce studánkáři ZO ČSOP 59/11 Jihlava

 

Zpět na hlavní stránku

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————