wz

Kalendář akcí – červenec až srpen 2004

 

 2.-11.7.

RUMUNSKO – pohoří Apuseni

Zájezd pořádaný SEV Chaloupky. Vedou Pavel Veselý a Stanislav Urban.

 

  6.8.

Výborová a členská schůze ZO                          16.30 hod, klubovna Mahenova 3

 

pokračování v mapování hnízdního rozšíření ptactva, mapování obojživelníků a ostatních živočichů a rostlin dle mapovacích karet

dozor nad chráněnými územími v okrese

údržba zvláště chráněných území v okrese (kosení) – bude upřesněno

značení hranic zvláště chráněných území – bude upřesněno

do konce srpna dodat příspěvky do Zpravodaje (J. Maštera, Slavíčkova 22, Jihlava)!

 

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————