wz

Kalendář akcí – červenec až srpen 2003

 

  1.8.

Výborová a členská schůze ZO                             16.30 hod, klubovna Mahenova 3

 

18. - 22.8.

Hurá z lavic do přírody - pořádají Chaloupky.

Z programu:  Putování údolím říčky Brtnice (úterý), Mravenci, Odchyt a pozorování savců (středa), Návštěva ZOO Jihlava (pátek)

Dále :

·         pokračování v mapování hnízdního rozšíření ptactva, mapování obojživelníků a ostatních živočichů a rostlin dle mapovacích karet

·         dozor nad chráněnými územími na Jihlavsku

·         údržba přírodní památky Vílanecké rašeliniště (kosení) – bude upřesněno

·         do konce srpna dodat příspěvky do Zpravodaje (J. Maštera, Slavíčkova 22, Jihlava)

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————