wz

Kalendář akcí – červenec až srpen 2002

 

 

6.7.-14.7.

Zájezd do ZAKARPATSKÉ UKRAJINY – 2.turnus

Pořádá SEV Chaloupky.

 

  2.8.

Výborová a členská schůze ZO                   16.30 hod, klubovna Mahenova 3

 

11.8. ne

Botanicko-entomologická vycházka

Trasa: Šacberk – Zlatý potok – Široký ryb. – louky u ZbornéZborná (cca 5 km). Vedou Tomáš Berka a Jaromír Maštera.

Sraz v 9 hod u Domova důchodců v Jihlavě na Lesnově.

 

19.8. po

Beseda na Chaloupkách: Houby a diáky o Kamerunu (Dr. Antonín)

 

24.8. so

I. kosení PR Vílanecké rašeliniště

S sebou holínky, svačinu a hrábě.

Sraz v 8 hod na můstku na Pístov, Telečská ulice v Jihlavě. Kvůli dopravě zavolejte 066/ 7551 261.

 

31.8. so

II. kosení PR Vílanecké rašeliniště

Sraz v 8 hod na můstku na Pístov.

 

 Dále :

·         pokračování v mapování hnízdního rozšíření ptactva, mapování obojživelníků a ostatních živočichů a rostlin dle mapovacích karet

  • dozor nad ZCHÚ v okrese
  • údržba některého zvláště chráněného území v okrese (kosení) – bude upřesněno
  • značení hranic některého zvláště chráněného území – bude upřesněno
  • do konce srpna dodat příspěvky do Zpravodaje (J. Maštera, Slavíčkova 22, Jihlava)

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————