wz

Regionální seznamy

 chráněných, ohrožených a lokálně vzácnějších druhů rostlin a živočichů Jihlavska a Telčska (okres Jihlava)

 

Regionální seznam rostlin

 

Regionální seznam živočichů

sestavil:  Vojtěch Kodet,  LP 2003

ČSOP Jihlava

 

 aktualizováno: duben 200

Seznamy zatím obsahují více jak pět stovek nejvzácnějších druhů zaznamenaných v posledních 10-ti letech v okrese Jihlava (zatím nejsou zcela zpracováni bezobratlí živočichové, nižší rostliny a houby). Seznamy budou průběžně aktualizovány, mj. na základě výsledků mapování. K doplnění či upřesnění údajů může přispět každý, kdo se zapojí se do projektu „Mapovacích karet“ – Zjišťování výskytu vzácných druhů živočichů a rostlin v okrese Jihlava.

V rámci tohoto projektu se mapují vzácné a ohrožené druhy živočichů, rostlin a hub. Kartu si můžete stáhnout zde → Mapovací karta.doc

Případné doplňky či kritické připomínky k seznamům zasílejte na e-mail: vojtech.kodet@email.cz.

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————