wz

Publikace ZO ČSOP Jihlava

 

Studánky a prameny v okrese Jihlava II. díl

­  vydáno v roce 2006 v nákladu 15 výtisků

 

ptáci českomoravské vrchoviny historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina

­  vydáno v roce 2006 v nákladu 600 výtisků

 

Studánky a prameny v okrese Jihlava

­  vydáno v roce 2005 v nákladu 12 výtisků

 

Obojživelníci v okrese Jihlava - příručka k mapování

­  vydáno v roce 2002 v nákladu 1000 výtisků

­  aktualizovaný dotisk v roce 2004 v nákladu 500 výtisků

 

Chránili přírodu – vzpomínky a záznamy ochránců přírody v Jihlavě z let 1958 - 2000

­  vydáno v roce 2003 v nákladu 50 výtisků

 

 

Studánky a prameny v okrese Jihlava - II. díl

 

V návaznosti na publikaci Studánky a prameny v okrese Jihlava vznikl druhý díl, který obsáhl na 50 dalších studánek, pramenů a pramenišť, některých již zaniklých. Týkají se těchto zdrojů v okolí Bílého Kamene, Brtnice, Jihlavy, Velkého a Malého Beranova, Luk nad Jihlavou, Přímělkova, Kamenice u Jihlavy, Nadějova, Rantířova a dalších. Mnohé z nich jsou používány místními občany, chataři či zahrádkáři, kteří jsou zkušenostmi utvrzeni, že „mají dobrou“ a někdy i „kojeneckou“ vodu, ačkoli u nich již léta nebyl proveden hygienický rozbor…

 

Konečný text s údaji opět zpracoval člen výboru ČSOP Jihlava, kronikář a knihovník  Karel Holub. Publikace byla vydána za finanční podpory Nadace Veronica.

 

Publikaci „Studánky a prameny v okrese Jihlava – díl druhý“ v .pdf formátu si můžete prohlédnout a stáhnout po kliknutí na obrázek. Elektronická verze publikace (CD) ve vyšší kvalitě je k dostání u Výboru ČSOP Jihlava - csop.jihlava@email.cz

 

 

 

Ptáci Českomoravské vrchoviny

 

V této nové publikaci s podtitulem Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina se na 220 stranách dozvíte vše podstatné o hnízdním výskytu ptáků na Českomoravské vrchovině. Bylo zpracováno 50 mapovacích kvadrátů, které zahrnují téměř celou Vysočinu.

 

Pro 132 vybraných vzácnějších druhů byla shrnuta dostupná data a stručně okomentovány změny v rozšíření a početnosti. Jestliže byl u těchto vybraných druhů zaznamenán hnízdní výskyt v letech 2001-2004, jsou texty doplněny i mapkou hnízdního rozšíření. Mapky jsou zpracovány podle stejné metodiky jako Atlasy hnízdního rozšíření ptáků ČR. V každém kvadrátu je tedy vyznačeno možné, pravděpodobné nebo prokázané hnízdění, pokud zde bylo zaznamenáno v letech 2001-2004. Konkrétní data jsou uvedena v textové části. Dalších 72 běžně hnízdících druhů ptáků na Českomoravské vrchovině je vypsáno v závěru knihy.

Vydání publikace bylo podpořeno v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi, díky němuž vám můžeme tuto knihu nabídnout za pouhých 70 Kč.

 

Publikace je k dostání v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (Masarykovo nám. 57/58) nebo si ji lze objednat u Jany Kodetové (j.kodetova@email.cz - k ceně se připočítává poštovné a balné, což u zasílání 1 knihy představuje 30 Kč). Případně je možné si domluvit osobní vyzvednutí na Fakultě lesnické a environmentální v Praze - Suchdole (Vojtěch Kodet, místnost L409, kodet@fle.czu.cz).

 

KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. - ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava, 220s.+8s. barevných příloh, ISBN 80-86382-16-8. Jednotlivé druhy doplnil svými ilustracemi Vít Liška.

 

 

Studánky a prameny v okrese Jihlava  (I. díl)

 

Pod uvedeným názvem vydala organizace ČSOP Jihlava v prosinci 2005 publikaci o 139 stranách. Jsou v ní zachyceny výsledky mapování studánek a pramenů v našem okrese. Základní průzkum podnikla na jaře skupina ing. Pavel Pokorný, Vilík Dvořák, Danek a Tonda Stejskal, k nimž se později přidali Eman Tomek, Karel Hobza, Karel Holub, Petr a Jenda Toušovi, Míla Bartoš a další. Chlapci chodili, jezdili, prolézali houští, hovořili s lesáky, chataři, skauty, trampy, místními obyvateli, jednali se Správou městských lesů Jihlava, Lesní správou v Telči, s úředníky jihlavského a telečského odboru ŽP a dalšími. Nejvíce údajů však zjistili přímo v terénu.

 

Konečný text s údaji zpracoval člen výboru ČSOP Jihlava, kronikář a knihovník  Karel Holub. Publikace byla vydána za finanční podpory Nadace Veronica.

 

Náhled publikace (prvních 40 stran) „Studánky a prameny v okrese Jihlava“ v .pdf formátu si můžete prohlédnout a stáhnout po kliknutí na obrázek. Plná elektronická verze publikace (CD sken.) ve vyšší kvalitě je k dostání u Výboru ČSOP Jihlava - csop.jihlava@email.cz

 

 

 

Obojživelníci v okrese Jihlava

 

Příručka byla vydána z důvodu větší propagace obojživelníků mezi veřejností a k získání pomocníků pro mapování rozšíření obojživelníků v okrese Jihlava, které organizuje ZO ČSOP Jihlava. Najdete v ní informace o všech druzích potencionálně se vyskytujících v jihlavském okrese, a dále klíče na určování obojživelníků a jejich snůšek. Připojena je výzva k pomoci při mapování. Přílohou je Mapovací karta.

 

Příručka byla zdarma distribuována do všech základních a vybraných středních škol v okrese Jihlava a různým dalším organizacím. Vydaný počet výtisků (1000 ks) nebyl však do­stačující k tomu, aby se mohlo při­stoupit k distribuci mezi ve­řejnost v Jihlavě a dalších obcích okresu Jihlava.

 

Začátkem roku 2004 byl proto, s finanční podporou Fondu Vysočiny a Magistrátu města Jihlavy, realizován aktualizovaný dotisk této publikace v nákladu 500 výtisků. V současnosti je již i tento náklad rozebrán.

 

Příručku v .pdf formátu (první vydání) si můžete prohlédnout a stáhnout po kliknutí na obrázek.

 

 

Chránili přírodu

 

Sborníček shrnující činnost ochránců přírody z Jihlavy a jejího okolí v letech 1958 až 2000.

 

Najdete zde vzpomínky tehdejších ochránců, informace o činnosti jihlavských ochranářských organizací (TIS, ČSOP, JOP) v jednotlivých letech atd.

  

Publikaci „Chránili přírodu“ v .pdf formátu si můžete prohlédnout a stáhnout po kliknutí na obrázek.

 

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————