wz

KALENDÁŘ AKCÍ

 

podzim – zima 2004

 

Na všechny akce je zvána široká veřejnost a zejména děti !!

Pro podrobnosti a aktuální změny sledujte internetové stránky (http://csop-jihlava.euweb.cz) a nástěnky ČSOP Jihlava u ZVEREXU a hlavní Pošty v Jihlavě. Informace můžete také získat v Ekoinfocentru na jihlavské Bráně (Věžní 1).

 

Schůzky MOPíků jsou každý čtvrtek vždy od 16 hod, v klubovně Mahenova 3 nebo dle dohody na předcházející schůzce.

¯   2. září (1. po prázdninách), 9. září, 16. září, 23. září, 30. září, 7. října, 14 října, 21. října, 4. listopadu, 11. listopadu, 18. listopadu, 25. listopadu, 2. prosince, 9. prosince, 16. prosince,

6. ledna, 13. ledna, 20. ledna, 27. ledna, 3. února, 10. února, 17. února, 24. února 

 

 

  3. září,             Výborová a členská schůze ZO                                  16.30 hod, klubovna Mahenova 3

·                dokončení údržby Vílanecké rašeliniště – dle dohody

  do 5. září             Toulky Vysočinou – výstava fotografií ing. Milana Slavingera v Muzeu Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám.

10. září,             Kolem noční Jihlavy – turistický pochod pořádaný KČT Tesla

   14. září               Ukliďme svět – Clean up the World, celosvětová akce  

   16. září               Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

17. září,             Přírodou na kole Den bez aut

Přírodovědně-vlastivědná vyjížďka na kolech v rámci celorepublikové akce.

Trasa: Kosov – Petrovice – Malý Beranov. Sraz v 16.30 hod u parku pod Psychiatric­kou léčebnou v Jihlavě. Vedou Vilda Dvořák a Petr Touš. Informace tel. 567 218 919.

Cyklojízda v rámci Dne bez aut

Pořádá Magistrát m. Jihlavy, sraz ve 14 hod u morového sloupu, Masarykovo nám. Trasa kolem ZOO–Helenín–Člunek–Na Skalce. Informace na OŽP Magistrátu.

 24. září,            Večer barevného podzimu – tradiční posezení u ohně s kytarou, tentokráte v rámci oslav 25. výročí založení ČSOP. Promluví RNDr. Milan Macháček.

Sraz v 17 hod na parkovišti ATC Pávov, odtud odchod na chatu Emana Tomka. Ob­čerstvení zajištěno. Zváni i příznivci!

·                kontrola a čištění ptačích budek v lesích ČR a Březinových sadech – dle dohody

  1. října,            Výborová a členská schůze ZO                                  16.30 hod, klubovna Mahenova 3

  2. října, so           SVĚTOVÝ FESTIVAL PTACTVA

Tradiční ornitologická vycházka na Bradelské a Vodárenské rybníky (cca 8 km).

Sraz v 8.30 hod na hrázi Helerova (Panského) rybníka v Jihlavě na Dolině. Vede Vojtěch Kodet. S sebou dalekohledy.

    4. října              Mezinárodní den ochrany zvířat

  9. října, so           Non-stop stříbrnou stopou – turistický pochod pořádaný KČT Sokol Bedřichov

16. října, so           Sázení stromků – dle dohody

19. října, út            Jihlavský lístek

Okresní přírodovědně-ekologická soutěž žáků ZŠ (jednotlivců) o ceny. Od 15 hod v budově ZŠ Havlíčkova. Přihlášky na telefonu 728 704 988 nebo 567 323 904,

e-mail: karelholub@centrum.cz.

 

    20. října             Den stromů

    21. října             Den původních odrůd jablek

·                značení hranic některého zvláště chráněného území – bude upřesněno

5. listopadu,       Výborová a členská schůze ZO                                  16.30 hod, klubovna Mahenova 3

6. listopadu, so       DEN DRAVCŮ

Ukázky živých dravců a sov, výstavka, vystoupení ornitologů (např. Věra Malátková, Ivan Kunstmüller a další). Pátý ročník tradiční podzimní akce.

Od 9 hod v budově ZŠ Havlíčkova 71 v Jihlavě. Řídí Vojtěch Kodet.

  14. listopadu        Světový den bez aut

·       setkání účastníků letního zájezdu do Rumunska na Chaloupkách

·       seminář k soutěži Les ve škole-škola v lese, Žďárské vrchy

  3. prosince,      Výborová a členská schůze ZO                                  16.30 hod, klubovna Mahenova 3

17. prosince,      Výroční členská schůze ZO ČSOP Jihlava                od 17 hod, klubovna ZOO

·       Zelený Silvestr – loučení s rokem. Dle dohody.

   29. prosince        Mezinárodní den biologické rozmanitosti

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————