wz

Přírodní parky

 

 V okrese Jihlava se zatím nachází jeden Přírodní park.

 

Čeřínek (“oblast klidu”)

Rok vyhlášení :1985

Výměra : 2418 ha

Mapovací kvadrát : 6558-6658

Nadmořská výška : cca 550 - 761 m 

 

 

Lokalizace : Přírodní park se nachází v západní části okresu Jihlava, přibližně 10 km západně od krajského města. Malá část parku leží v sousedním okrese Pelhřimov (V od Nového Rychnova).

Charakteristika : Posláním parku je zachování krajinných, biologických a estetických hodnot území. Nachází se v něm jedna Národní přírodní památka (Hojkovské rašeliniště), čtyři Přírodní památky (Na Skalce, Čertův hrádek, Přední skála, Pod Mešnicí), 2 památné stromy (Milíčovská lípa, lípa v H. Hutích) a jedno památné stromořadí (alej k Mirošovu).

Na vrcholech a hřebenech jsou vyvinuty četné pozůstatky intenzivního mrazového zvětrávání – mrazové sruby a srázy, kamenná moře, skalní mísy a další. Vrcholové partie pokrývají téměř bez výjimky lesní porosty, převážně tvořené kulturními smrčinami. Původní smíšené lesy se zachovaly např. na Čertově hrádku a Přední skále. V okolí Dolních Hutí dominují rašelinné louky s charakteristickou květenou a roztroušenými skupinami křovitých vrb a olší. Z významných druhů rostlin se ve stinných smrčinách vyskytuje plavuň pučivá, dřípatka horská, na rašelinných loukách roste např. vachta trojlistá, prstnatec májový atd. Ve zvířeně převládají druhy smíšených a jehličnatých lesů, hnízdí zde výr velký, holub doupňák a řada dalších. Typická fauna obojživelníků a plazů se vyskytuje v okolí rybníků a na mokrých loukách.

 

Zpět na Chráněná území

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————