wz

OCHRANA PTACTVA

ornitologická sekce

Program činnosti:

Shromažďování ornitologických pozorování v jihlavském okrese

Zimní sčítání vodních ptáků na řece Jihlavě a přítocích

Výroba a vyvěšování budek, krmítek, čištění budek

Mapování cenných ornitologických lokalit

Mapování hnízd čápa bílého v okrese Jihlava

Osvětové akce pro veřejnost

atd……..

  

Zapojování se do celorepublikových akcí:

Pták roku    Akce Falco a Aquilla   ●  Další akce 

garant zájmové sekce :

Ing. Vojtěch Kodet

Kontakt: 

tel.: 608 036 024

e-mail : vojtech.kodet@email.cz

Ptactvo Jihlavska - internetové stránky o ornitologii v okrese Jihlava

 

———————————————————————————————————————————

 

Shromažďování ornitologických pozorování v jihlavském okrese  

-         podchytit rozšíření zejména u těchto druhů: bukač velký, bukáček malý, chřástal malý, chřástal kropenatý, moták lužní, strnad luční, sýc rousný, kulíšek nejmenší, hohol severní, husa velká

-         a dále u těchto ustupujících či vzácných druhů: chocholouš obecný, cvrčilka slavíková, rákosník velký, sova pálená, lelek lesní, chřástal polní, racek chechtavý (hnízdní kolonie)

          

          

 

Čáp bílý v okrese Jihlava

Ø          monitoring hnízd čápa bílého v okrese Jihlava

Ø          sponzorování chovu čápa bílého v jihlavské ZOO (odchovaní jedinci jsou vypouštěni do přírody)

Osvětové akce pro veřejnost

Vítání ptačího zpěvu a Festival ptactva  – každoročně na jaře a na podzim

         

Vítání ptačího zpěvu 2006 (foto V.Kodet)                                                          Festival ptactva 2006 (foto V.Kodet)

Den sov a dravců  – každoročně na podzim

          

Jedna z ekologických her pro děti a jedna z přednášek na Dni sov a dravců v ZOO Jihlava v roce 2006

 

Navracení poraněných ptáků po uzdravení do přírody

          

Vypouštění kalouse ušatého 2004                                    Vypouštění krahujce obecného 2005

Foto V. Kodet

 

Výroba a vyvěšování, čištění budek

  Výroba budek

  Vyvěšování krmítek a zimní přikrmování

  Napajedla, koupadla a další úpravy na zahradě

 

 ———————————————————————————————————————————

Celorepublikové akce:

 

Akce Falco a Aquilla

Hlídání hnízd vzácných dravců (sokol, raroh, orli) v České republice a na Slovensku. Každoroční účast několika členů ČSOP Jihlava.

  

    Mapování nebezpečných sloupů smrti

    Projekt Volná křídla - nelegální aktivity

 ●    Sledování příletu a odletu tažných druhů ptáků

    Projekt Hnízdních karet

    Sčítání hnízdních populací vodních ptáků

    Sčítání labutí a káňat

    Sledování příletu kukačky obecné

Bližší informace k jednotlivým projektům najdete na stránkách České společnosti ornitologické.

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

 

———————————————————————————————