wz

Národní přírodní rezervace

 

V okrese Jihlava se nacházejí dvě Národní přírodní rezervace, a to Velký Špičák a rybník Zhejral

 

Velký Špičák

Katastr : Třešť

Rok vyhlášení :1964

Výměra : 45,85 ha

Mapovací kvadrát : 6659

Nadmořská výška : 650 - 733 m

Lokalizace : Listnaté a smíšené lesní porosty na hřebenu Velkého Špičáku (733 m) a Velkého Javoří (679 m), asi 3 km severovýchodně od města Třešť.

Důvod ochrany : Zbytek přirozeného smíšeného lesa, dnes v podobě různověké javorové bučiny s jedlí, jasanem, lípou, jilmem aj. s četnými skalními rulovými výchozy, balvanovými sutěmi a s druhově bohatým bylinným patrem s chráněnou a ohroženou květenou; typické rostliny a živočichové přirozeného smíšeného lesa na Českomoravské vrchovině.

 

Zhejral

Katastr : Klatovec

Rok vyhlášení :1982

Výměra : 26,99 ha

Mapovací kvadrát : 6757

Nadmořská výška : 675 – 696 m

Lokalizace : Rybník Zhejral, rašeliniště a rašelinné louky asi 1 km východně od obce Klatovec a 2 km západně od nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny Javořice (837 m).

Důvod ochrany : Rybník s pobřežním rašeliništěm, rašelinnými a mokřadními loukami s výskytem vzácné květeny a zvířeny, významné refugium živočichů, zvláště hmyzu, obojživelníků a ptactva. Celé území se nalézá ve II. pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Rašelina zde byla dříve těžena.

Zpět na Chráněná území

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————