wz

Národní přírodní památky

 

V okrese Jihlava se nachází jedna Národní přírodní památka. 

 

Hojkovské rašeliniště

Katastr : Hojkov

Rok vyhlášení :1982

Výměra : 4,9 ha

Mapovací kvadrát : 6658

Nadmořská výška : 641 - 650 m

Lokalizace : Asi 300 m J od Hojkova v SZ části přírodního parku Čeřínek v údolí Hojkovského potoka.

Důvod ochrany : Údolní a prameništní rašeliniště s tůňkami po těžbě rašeliny (ukončena roku 1935) postupně zarůstajícími náletem dřevin (bříza, olše, smrk…), dnes již podmáčený les, kolem něhož jsou rašelinné a zamokřené louky se vzácnou a ohroženou květenou, entomologicky zajímavá lokalita. V r. 1981 provedeny rozsáhlé meliorace.

Zpět na Chráněná území

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————