wz

Knihovna ČSOP Jihlava

V naší knihovně ZO máme nyní na 130 svazků, převážně z darů členů, které jsou stále doplňovány. Zájemci z řad členů, dětí i veřejnosti v ní naleznou široké spektrum literatury vztahující se k přírodě jak odborné a populárně naučné, tak i beletrii, a to z nejrůznějších úseků přírody a životního prostředí.

 

Namátkově uvádíme několik titulů:

 

Atlas pernaté zvěře – Atlas rostlin – Červené knihy ohrožených druhů – Fauna ČR – Hry pro děti – Hygiena ŽP – Chráněná území – Chráněné přírodní výtvory – Malý ekologický slovníček – Motýli ČR – Milování v přírodě – Naše jedovaté rostliny – Obojživelníci a plazi – Ochrana sov a dravců – Podivuhodná zvířata – Ptáci – Rukověť ochránce přírody – Stromy – Větrná energie – Záchrana jilmů – Životní prostředí ČR a mnoho dalších.

 

Současně je k dispozici i několik videokazet se snímky ze života chráněných živočichů a rostlin a záběry cenných lokalit.

 

                                             

Seznam knih v knihovně ČSOP Jihlava        Knihovní řád knihovny ČSOP Jihlava

 

 

Zájemci mohou přijít vždy v pondělí od 16 do 18 hod. do klubovny v Mahenově ulici 3 v Jihlavě (Modelcentrum Kostka – 1 patro) → mapa.

 

 

Kontakt na knihovníka:

 

Karel Holub

e-mail: karelholub@centrum.cz

tel.: 728 704 988

Zpět na Informace o organizaci

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————