wz

Český svaz ochránců přírody Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava – tel. 724 047 084

 

KALENDÁŘ akcí  na rok 2011

 

 

LEDEN

 

so  1. ledna                          Hledáme skorce vodního   VII. ročník- SRAZ v 10 hodin na mostě ve Starých Horách (restaurace Venuše). Dalekohledy s sebou.

Vedou Pavel Hobza a Mgr. Bohuslava Kolmanová.

 

  7. ledna                          Výroční členská schůze ČSOP Jihlava

v  klubovně  Zoologické zahrady v Jihlavě   (vchod pod Modetou)

Z programu:    Výroční zprávy sekcí

                      Zpráva revizní komise

                      Přehled hospodaření za rok 2010

                      Volby členů výboru ZO ČSOP

                      Orientační kalendář akcí 2011

                      Členské příspěvky na rok 2011

                      Diskuse a další

                      O b č e r s t v e n í

Pro členy možnost zaplacení členských známek.

 

 

dle dohody                           Kroužek nejmladších MOPíků,  vede Daniel Stejskal, mob. 728 074 501                                                         

                                            Kroužek MOPíků nad 10 let , vede Petr Touš, tel. 776 894 616

 

 

 

ÚNOR

 

  4. února                         Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

večer, v noci                        Soví houkání – individuální náslechy  

 

 

 

BŘEZEN

 

  4. března                        Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

22. března                            Světový den vody

 

                                            Velikonoce na Chaloupkách , viz www.chaloupky.cz

 

so 19. března                       Stavba zábran na ochranu obojživelníků u Kamenice

Inf. na tel. 732 877 955 a e-mailu: jaromir.mastera@gmail.com  (J. Maštera)

 

                                            KČT - Zahájení jarní tur.sezóny na Vysočině,  Telč. Nástěnka KČT na kinu Sokol

 

večer, v noci                        Soví houkání, individuální náslechy

 

                                            III.závěrečný termín sčít.káňat

                                           

Sledování příletů ptactva  -  individuelně

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice

 

                                            Mapování a obnova studánek                         inf. mob. 728 704 988

 

 

 

DUBEN

 

  1. dubna                         Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

so  9. dubna                         HLEDÁNÍ JARA

9. ročník. Celostátní vycházková akce ČSOP.

 

Sraz na zastávce MHD Masarykovo náměstí (dolní). Odjezd linky č. 12  v  9:14 do Velkého Beranova. Zde otevírání studánky Barborky, pro děti budou připraveny dětské hry. Odtud trasa lesem mezi V.B., Loudilkou a Kozlovem k hájovně dále na okraj Kozlova, pak podle stavu terénu buď po silnici  nebo po loukách přes kozlovskou křižovatku směr Luka nad Jihlavou podél Kozlovského potoka ke Stříbrné studánce, dále kolem jezevčích nor přes kopec do lomu v Hostinkách se stejnojmennou studánkou. Pak  cestou do Zástavnic u Vysokých Studnic ke studánce ve Dvořákově lese. Na silnici od Vysokých Studnic odbočíme u zemědělského objektu na Bítovčice. Před Bítovčicemi odbočíme k Vrzáčkově studánce na Jezerovského louce, kolem rybníčka pak sejdeme ke studánce U Obrázku a pak po silnici do Bítovčic na vlak. Na bezejmenném potůčku který teče kolem studánky U Obrázku je soustava vodopádů.

 

Trasa:  Celkem asi 9 km, nenáročná , žádné velké kopce, nejrůznější biotopy – lesy, louky, pole, kopce i údolí, suché stráně i mokřady, minimum civilizace.

Vedou:  Lubomír Zeman, Iva Doláková

Informace: mobil 721 743 159 (L. Zeman)

 

Odjezdy vlakem do Jihlavy, z Bítovčic: 16:12, 18:08; z Luk nad Jihlavou: 16:16, 18:11

S sebou turistické oblečení, případně dalekohled.

 

                       Den Země na Chaloupkách, viz www.chaloupky.cz

 

22. dubna                            Den Země

 

so  30. dubna                       Vítání ptačího zpěvu

celostátní akce organizovaná Českou společností ornitologickou

 

Sraz v 7,30 h u Domova pro seniory na Lesnově, ul. Pod Rozhlednou v Jihlavě.

Trasa: Půjdeme kolem Lesnovských rybníčků, Dubského rybníka a Pávovského rybníka končíme v Pávově v dosahu MHD

Na co se můžete těšit: Ukázky odchytu ptáků a kroužkování, soutěže pro děti a procházka krásnou jarní přírodou

Kdo vás povede: Bohuslava Kolmanová (tel. 606 885 091), Filip Hruška (tel. 733 185 793) a Miroslav Čutka (tel. 737 717 460)

http://www.birdlife.cz/wpimages/foto/Vitani_2010_Roznov_foto_Michal_Sulgan.jpg

 

individuelně                          Sledování hnízdění ptactva, Heulos, ZOO, Stará plovárna, v místech bydliště

 

                                            Pokračuje  sázení stromků dle dohody – zájem i soukromé brigádníky!

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice                       inf. J. Maštera

 

                                            Ornitologická expedice,  výlet     /pouze v případě dohody/

 

                                            Sledování hnízdění ptactva, Heulos, ZOO, Stará plovárna, v místech bydliště

 

dle dohody  Akce Falco - hlídání hnízd sokola stěhovavého

 

 

 

KVĚTEN

 

  6. května                       Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

so 14. května                      OBOJŽIVELNÍCI PÍSTOVSKÝCH MOKŘADŮ A JEJICH OCHRANA

pořádáno Pobočkou ČSO na Vysočině

 

Přijďte se dozvědět více o žábách a čolcích bývalého vojenského prostoru Pístov u Jihlavy. Poznejte minulost a současnost tohoto zajímavého území, kterou Vám přiblíží místní znalci. Dozvíte se (a prohlédnete si), co všechno ochránci přírody v této lokalitě pro obojživelníky a další ohrožené živočichy a rostliny již několik let dělají a uvidíte ukázku ručního budování tůní. V případě Vašeho zájmu se můžete též sami přímo zapojit do tvorby dvou menších tůní. Připraveny budou i ukázky živých jedinců některých druhů obojživelníků, kteří na této lokalitě žijí.

Akce nebude fyzicky nijak náročná a je tak vhodná i pro rodiny s dětmi. Předpokládaná délka trvání cca 3 - 4 hodiny. Bude zajištěno pracovní nářadí a menší občerstvení. Bližší informace o území Pístovských mokřadů naleznete na http://mokrady.wbs.cz  .

 

Místo konání: Pístovské mokřady (bývalý vojenský prostor Pístov), cca 3 km JZ od centra města Jihlavy

Sraz účastníků: ve 14 hod u informačního panelu na okraji „Pístovských mokřadů“ (panelová cesta - 49°22´20,4“N 15°33´41,0“ E)

S sebou: terénní nebo pracovní oblečení a dobrou náladu

 

 

 

ne 22. května                      Otevírání studánek na Vysokém Kameni u Jihlavy

pořádají ČSOP 59/11 ZO Jihlava  a  KČT Bedřichov

 

SRAZ zájemců je ve 14:00 hod. v  ATC Pávov. Odjezd autobusu  z  Jihlavy – náměstí   od  Sklípku  linkou MHD  č. 12  ve 13:18 hod.

TRASA  vede  z  ATC Pávov  po studánkách, které se nacházejí  v  pásmu Přírodní památky Vysoký kámen. U každé studánky krátký program. Zakončení je v areálu autokempinku, možnost opékání buřtíků (buřtíky  a  nádoby na vodu s sebou !). Návrat MHD.

Trasa: asi 10 km

Vede Karel Hobza; informace: mobil 777 995 758

 

Otevírání studánky Panny Marie u Vyskytné n.J.   inf. 728 704 988 

                                         

MOP  Zlatý list, krajské kolo.  Informace SEV Chaloupky,www.chaloupky.cz

    

Mapování a obnova studánek                                  inf. 728 704 988

                                         

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice - ukončení      

 

Výlety za ptactvem -   Žďársko, Třebíčsko, již. Čechy a Morava

 

Mapování a obnova studánek, hyg. rozbory

 

Sázení stromků

 

 

 

ČERVEN

 

  3. června                        Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

 

 

Červenec   

 

1. července                     Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

 

 

Srpen      

 

5. srpna                           Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

Kosení Rašeliniště Pod Trojanem                                inf. předseda ZO

 

Kosení PP Jersínská stráň                                           inf. předseda ZO

 

 

 

Září   

       

2. září                              Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

                 

7.-30. září                            Rytíři nebes – Ohrožené královny noci

                                            Výstava fotografií sov a dravců v Městské knihovně Jihlava

                                            Spolupořádá ČSOP Jihlava, Zelené Srdce a Městská knihovna Jihlava.

 

září                                      Noční Jihlavou – poznávací pochod, 7 nebo 15 km – Pořádá KČT

 

září                                      Den otevřených dveří památek  / památky zdarma /

 

                                            Evropský týden mobility, Masarykovo nám. Pořádá Magistrát.

                                            Více informací www.jihlava.cz

 

Kosení Rašeliniště Pod Trojanem                                inf. předseda ZO

Kosení PP Jersínská stráň                                           inf. předseda ZO

 

 

 

Říjen    

  

  7. října                           Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

so  8.října                             Slavnostní otevření „Studánky KARLA HOLUBA“

                                                           Sraz zájemců je ve 13:30 u Zpívající studánky

 

 

Program:

- Uvítání účastníků, seznámení s programem

- Proslovy zástupců Lesů ČR, obce

- Společná vycházka ke „Studánce Karla Holuba“

- Slavnostní otevření studánky ve 14:00

- Proslovy zástupců ZO ČSOP, KČT Bedřichov

- Odemykání studánky zlatým klíčem

- Recitace básní Karla Holuba v podání  B. Sarnové a B. Kolmanové

- Soutěž dětí pod vedením I. Dolákové

- K poslechu hraje skupina „Kotlíkáři“

- V kulturním domě ve Větrném Jeníkově proběhne hlavní program

- Občerstvení a přátelské posezení v místním hostinci

Všichni jsou srdečně zváni!

 

 

říjen                                     Drakiáda na Skalce

Bližší informace: Dan Stejskal, mob. 728 074 501

 

Mapování a údržba studánek, inf. 728 704 988                              

Čištění a kontrola ptačích budek v lesoparku Heulos a v ZOO

Čištění a kontrola ptačích budek v Lesích ČR

Účast na ornitologické vycházce Festival ptactva, pořádané pobočkou ČSO na Vysočině

 

 

Listopad  

 

4. listopadu                     Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

listopad                                Den sov a dravců

                                            akce pro veřejnost ve spolupráci s pobočkou ČSO na Vysočině, v ZOO Jihlava

 

Mapování a údržba studánek, inf. 728 704 988                              

                   

 

Prosinec 

 

  2. prosince                     Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

 

 

       

POZNÁMKA:   pořádání akcí bude upřesňováno a doplňováno vedoucími sekcí na schůzích ČSOP

Informace:   okresní tisk, rozhlas, nástěnky ve Zverexu, Dvořákova 1 a na hlavní poště

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty :

ČSOP 59/11 ZO JIHLAVA

Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava

tel.: 724 047 084; 732 877 955;  e-mail: csop.jihlava@email.cz    

http://csop.jihlava.euweb.cz

 

předseda, péče o ZCHÚ - M. Bartoš – tel. 724 047 084

ornitologie - V. Kodet – tel. 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

Mladí ochránci přírody - D. Stejskal – tel.: 728 074 501

ochrana obojživelníků, péče o ZCHÚ - J. Maštera; tel.: 732 877 955; e-mail: jaromir.mastera@gmail.com

 

 

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

 

 ———————————————————————————————