wz

Český svaz ochránců přírody Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava – tel. 724 047 084

 

KALENDÁŘ akcí  na rok 2010

 

 

LEDEN

 

  1. ledna                          Hledáme skorce vodního   VI. ročník- Sraz 10 h. most ve Starých Horách

                                            Vedou Petr Touš a Pavel Hobza. S sebou dalekohledy a buřtíky, bude opékání.

 

  1. ledna                          Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod. 

                                            /schůze vždy první pátek v měsíci od 16 hod. v klubovně/

 

Individuelně                          Zimní přikrmování ptactva

 

čt  7. ledna                           Pavel Koubek, sdružení Zelené srdce Mladé Bříště:

                                            PROČ SE  ŽÁBY STĚHUJÍ ?

                                            Beseda dlouholetého ornitologa a ochránce přírody s promítáním.

od 18 hod, v klubovně ZOO  (vchod zadem, pod bývalou Modetou), zdarma

 

čt  21. ledna                         Slavomír Večeřa a Bohumil Háj

                                            ŽIJME ZDRAVĚ anebo Zkušenosti ročníku 1930

                                            Večer otázek a odpovědí o životním stylu – zahrádkaření,

                                            léčivky, čaje, sportování, cvičení….. s členy ČSOP Jihlava

od 18 hod, v klubovně ZOO  (vchod zadem, pod bývalou Modetou), zdarma

 

dle dohody                           Kroužek nejmladších MOPíků,  vede Daniel Stejskal, mob. 728 074 501                                                         

                                            Kroužek MOPíků nad 10 let , vede Petr Touš, tel. 776 894 616

 

 

 

ÚNOR

 

čt  4. února                          Enchžin Žugder:

                                            6 000 mil KANADOU

Autor, student jihlavského Gymnázia, strávil několik měsíců v Kanadě. Beseda s promítáním.

od 18 hod, v klubovně ZOO  (vchod zadem, pod bývalou Modetou), zdarma

 

  5. února                         Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně

 

čt  18. února                        RNDr. Aleš Toman:

                                            NENÍ NOREK JAKO NOREK

                                            O biologii norků, jejich působení v přírodě a dalších zajímavostech vypráví s doprovodem obrázků zoolog jihlavské ZOO.

                                            od 18 hod, v klubovně ZOO  (vchod zadem, pod bývalou Modetou), zdarma

 

 

                                            Houkající Javořice -   Čejkovna, soví náslechy  / pouze v případě dohody /

 

večer, v noci                        Soví houkání – individuální náslechy  

 

 

 

BŘEZEN

 

čt  4. března                         Pavel Mráz:

                                            KDYŽ TUNISKO, TAK NA KOLE

                                            Vyprávění s promítáním táborského cestovatele.

od 18 hod, v klubovně ZOO  (vchod zadem, pod bývalou Modetou), zdarma

 

čt  4. března                         VENEZUELA, vernisáž a přednáška v Muzeu Vysočiny

od 17 hod. Výstava fotografií.

 

čt  4. března                         Přírodní zahrady, konference na KrÚ /SEV Chaloupky/

 

  5. března                        Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně

 

so  6. března                        SOVÍ NOC

pořádá KODAS, Pavel Koubek.

                                            Sraz ve 14.30 h.před budovou Okres.mysl.spolku v Pelhřimově,zde přednáška.

Nebo v 18.30 h. před hotelem na Křemešníku, vycházka za sovím houkáním.

                                            Inf.Pavel Koubek - mob. 737 768 102

 

st 10. března                        KČT Cestopisné promítání na Vys.škole polytech., viz nástěnka KČT na kině Sokol

 

čt 11. března                        „Ledňáček“, pravidelné sezení v r. U Sudu od 17h

 

so 13. března                       SETKÁNÍ NNO, volba do KOUS, pořádají Chaloupky.

                                            Od 10 do 14 h., Klubovna ZOO, občerstvení, přihlášky Iveta Machátová 

 

st 17. března                        SETKÁNÍ NNO s KrÚ a městem JI

budova Kraj.úřadu, místnost 316 od 16 hod  /přihl. Míla, Eman /

 

st 17. března                        KČT -schůze Sokola Bedřichov, rest. Na Rybníčku,18 h.

 

pá 19. března                       Soutok studánek Vysočiny

Masarykovo nám. Pelhřimov, dopoledne. email: zelenesrdce@atlas.cz

 

pá 19. března                       Zubaté verše - recitační pásmo v Měst.knihovně,od 16 h. /Karel Holub a kulturní skupina Hořeček/

 

so 20. března                       Ornitologická vycházka na Smrčenský potok a rybník Borovinka

Vede Bára Kolmanová, sraz v 8 hod. u ústí Smrč. potoka do Jihlavy (stará mlékárna). Inf. Karel Holub

 

so 20. března                       KČT Čeřínek–Křivoklátsko, autobus. zájezd. m. 737803146

 

22. března                            Světový den vody

 

čt 25. března                        „Ledňáček“, pravidel. sezení r. U Sudu od 17 h.

 

so 27. března                       KČT Zahájení tur.sezóny na Vysočině, KČT Havl.Brod

 

út 30. března                        PTÁCI NA VYSOČINĚ

Soutěž pro děti ZŠ z jihl.okresu; přihlášky K.Holub, email  karelholub@centrum.cz

                                            m.728 704 988 / příjem dárků  K.H. /

 

                                            Velikonoce na Chaloupkách , viz www.chaloupky.cz

 

3.dekáda března                  Stavba zábran na ochranu obojživelníků u Kamenice

Inf. na tel. 732 877 955 a e-mailu: jaromir.mastera@gmail.com  (J. Maštera)

 

                                            KČT - Zahájení jarní tur.sezóny na Vysočině,  Telč. Nástěnka KČT na kinu Sokol

 

večer, v noci                        Soví houkání, individuální náslechy

 

                                            III.závěrečný termín sčít.káňat

                                           

Sledování příletů ptactva  -  individuelně

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice

 

                                            Mapování a obnova studánek                         inf. mob. 728 704 988

 

 

 

DUBEN

 

čt  1. dubna                          Ilona Bittnerová:

                                            TRABANTEM PO ALBÁNII

                                            O zemi moře, hor a divokých řek a cestování s nejspolehlivějším

                                            vozítkem bude vyprávět cestovatelka  Ilona Bittnerová.

od 18 hod, v klubovně ZOO  (vchod zadem, pod bývalou Modetou), zdarma

 

  2. dubna                         Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně na Jakubském nám.

 

ne  5. dubna                         KČT Velikonoční vycházka, J.Mlejnková, Jiří Fuxa

                                            m.721 686 563

 

čt  8. dubna                          „Ledňáček“ od 17 hod. v rest. U Sudu

 

so 10.dubna                         HLEDÁNÍ JARA

9. ročník. Celostátní vycházková akce ČSOP.

Sraz zájemců zast. MHD Masarykovo náměstí dolní, odjezd do V. Beranova linkou č.12

                                            ve 13.27 h. Otvírání studánky, pochod do Luk n. Jihl.,Muzeum, občerstvení.Odj.z Luk 18.11 h.

cca 10 km. Informace K. Holub, mob. 728 704 988

 

st 14. dubna                         KČT Cestopisné promítání na VŠpolyt., nástěnka Sokol

 

so 17. dubna                        Den Země na Chaloupkách, viz www.chaloupky.cz

 

so 17. dubna                        KČT Bedřichovské sedlo, cykloturistika, nástěnka Sokol

 

ne 18. dubna                        Za ptačím zpěvem  (Mgr. Dana Konečná), Ostrůvek    Velké Meziříčí, tel.: 566 522 831

 

ne 18. dubna                        Podyjí – zájezd KČT So Bedřichov , inf. J.Prášilová

 

17.-18.dubna                       Výlet do Podyjí se SEV Chaloupky /m.731 440 922/

 

st 21. dubna                         KČT – schůze So Bedřichov, r. Na Rybníčku 18 hod.

 

22. dubna                            Den Země

 

čt 22. dubna                         Den Země v Jihlavě - Masarykovo náměstí, stánky / Magistrát m. JI/

 

čt 22. dubna                         Bosna - promítání s O.Herzánem na SEV Chaloupky

 

so 24. dubna                        Den Země v Balinském údolí, SEV Ostrůvek

 

so 24.dubna                         Exkurze v NPR Žákova hora – SEV Chaloupky

 

ne 25.dubna                         Energetický Den Země na Chaloupkách s E.O.N a Střed.školou stavební, vypouštění horkovzduš.balonů

 

ne 25.dubna                         KČT – Zahájení cykloturistické sezóny. Sraz 10 hod u brány Matky Boží, 40 km, cíl r.Starka. Inf.604456475

 

        

dle dohody                           Noc s Andersenem – celostátní akce pro MOPíky           D.Stejskal, K. Holub                

 

dle dohody                           Mapování a obnova studánek           inf ,K.Holub

 

individuelně                          Sledování hnízdění ptactva, Heulos, ZOO, Stará plovárna, v místech bydliště

 

                                            Pokračuje  sázení stromků dle dohody – zájem i soukromé brigádníky!

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice                       inf. J. Maštera

 

                                            Ornitologická expedice,  výlet     /pouze v případě dohody/

 

                                            Sledování hnízdění ptactva, Heulos, ZOO, Stará plovárna, v místech bydliště

 

dle dohody  Akce Falco - hlídání hnízd sokola stěhovavého

 

 

 

KVĚTEN

 

  7. května                       Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

ne 23. května                      OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK na Vysokém Kameni

                                          pořádá ČSOP Jihlava ve spolupráci s KČT Sokol Bedřichov

SRAZ zájemců na konečné stanici MHD v Jihlavě-Antonínově Dole. Z Masarykova náměstí odjíždí  od Sklípku  linka MHD  č. 12 ve 13.20 hod. TRASA vede od Zahrádkářské studánky krásnými bučinami k zastřešeným  studánkám Anetce, Elišce, Emanuele a Pod Kopulajem, které se nacházejí v pásmu

Přírodní památky Vysoký kámen, a končí v autokempinku v Pávově /asi 10 km /. U každé studánky krátký program a hry , připravené  p. učitelkami Jitkou Lavičkovou a Ivou Dolákovou a Karlem Holubem. Zakončení v areálu autokempinku na chatce KČT Sokola Bedřichov opečením buřtíků /buřtíky a nádoby na vodu s sebou !/. Návrat MHD. 

Vedou Karel Hobza a Karel Holub. Informace mobil 728 704 988

 

květen                                Vítání ptačího zpěvu

Pořádá Pobočka ČSO na Vysočině

 

Studánková vycházka okolo Vysoké  s turisty Bedřichova, inf. K. Holub

                              

Otevírání studánky Panny Marie u Vyskytné n.J.   inf. 728 704 988 

                                         

MOP  Zlatý list, krajské kolo.  Informace SEV Chaloupky,www.chaloupky.cz

    

Mapování a obnova studánek                                  inf. 728 704 988

                                         

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice - ukončení      

 

Výlety za ptactvem -   Žďársko, Třebíčsko, již. Čechy a Morava

 

Mapování a obnova studánek, hyg. rozbory

 

Sázení stromků

 

 

 

ČERVEN

 

  4. června                        Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

Vycházka údolím Brtničky, příp. Nadějovský potok – s turisty  

 

 

 

Červenec   

 

pá 2. července                     Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

 

 

Srpen      

 

Kosení PR Vílanecké rašeliniště                                  inf. předseda ZO

 

Kosení PP Jersínská stráň                                           inf. předseda ZO

 

 

 

Září   

       

pá 3. září                              Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

                 

září                                      Noční Jihlavou – poznávací pochod, 7 nebo 15 km – Pořádá KČT

 

září                                      Den otevřených dveří památek  / památky zdarma /

 

                                            Evropský týden mobility, Masarykovo nám. Pořádá Magistrát.

                                            Více informací www.jihlava.cz

 

září                                      BRTNICKÉ STUDÁNKY  – pochod s turisty KČT Čeřínek

 

září                                      Terarijní trhy – tera – aqua – flora, trhy v Dělnickém domě

 

Kosení PR Vílanecké rašeliniště                                  inf. předseda ZO

Kosení PP Jersínská stráň                                           inf. předseda ZO

 

 

 

Říjen    

  

  1. října                           Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

so  2. října                            STUDÁNKY kolem Dolního Smrčného 

Studánkový pochod ve spolupráci s turisty KČT Bedřichov

Odjezd zájemců osobním vlakem z hlav. nádraží v 9.30 hod. do Bransouz, odtud po cyklostezce do Dolního Smrčného / jízdné 34 Kč, resp. 24 Kč zákaznické/. Možnost navštívit Přírodní památku Habří u Horního Smrčného / asi 3 km tam i zpět,do kopce !, habrový les, balvany, velká rokle s chatou – pěkná partie /.

Odjezdy vlaků z Dolního Smrčného 16.05 hod. nebo 18.01 hod.

Asi 10 km.  Turistickou obuv, svačinu.  Vede Karel Holub, mob. 728 704 988.

 

říjen                                     Drakiáda na Skalce

Bližší informace: Dan Stejskal, mob. 728 074 501

 

Mapování a údržba studánek, inf. 728 704 988                              

Čištění a kontrola ptačích budek v lesoparku Heulos a v ZOO

Čištění a kontrola ptačích budek v Lesích ČR

Účast na ornitologické vycházce Festival ptactva, pořádané pobočkou ČSO na Vysočině

 

 

Listopad  

 

pá 5. listopadu                     Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

listopad                                Den sov a dravců

                                            akce pro veřejnost ve spolupráci s pobočkou ČSO na Vysočině, v ZOO Jihlava

 

Mapování a údržba studánek, inf. 728 704 988                               

                   

 

Prosinec 

 

  3. prosince                     Schůze ČSOP Jihlava                       od 16 hod v klubovně Joštova

 

 

 

       

POZNÁMKA:   pořádání akcí bude upřesňováno a doplňováno vedoucími sekcí na schůzích ČSOP

Informace:   okresní tisk, rozhlas, nástěnky ve Zverexu, Dvořákova 1 a na hlavní poště

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty :

ČSOP 59/11 ZO JIHLAVA

Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava

tel.: 724 047 084; 732 877 955;  e-mail: csop.jihlava@email.cz    

http://csop.jihlava.euweb.cz

 

předseda - M. Bartoš – tel. 724 047 084

ved. ornitologické sekce - V. Kodet – tel. 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

ved. Mladých ochránců přírody – starších – P. Touš - tel. 567 218 919,  m. 776 687 755

ved. Mladých ochránců, ochrana zeleně – mladších - D. Stejskal – tel.: 728 074 501

ved. Fotoklubu Rosnička – V. Jirků, e-mail: Jirku.vl@seznam.cz  

ochrana obojživelníků, péče o ZCHÚ - J. Maštera; tel.: 732 877 955; e-mail: jaromir.mastera@gmail.com

 

 

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

 

 ———————————————————————————————