wz

Český svaz ochránců přírody Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava – tel. 724 047 084

 

KALENDÁŘ akcí  na rok 2009

 

 

LEDEN

 

Čt   1. ledna                         Hledáme skorce vodního   V. ročník- Sraz 10 h. most ve Starých Horách

                                            Vedou Petr Touš a Pavel Hobza. S sebou dalekohledy a buřtíky, bude opékání.

 

   2.ledna                          Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod. 

                                            /schůze vždy první pátek v měsíci od 16 hod. v klubovně Znojemská 40/

 

Individuelně                          Zimní přikrmování ptactva

 

Čt   8. ledna                         RNDr Milan Macháček : 

NÁRODNÍ PARKY Černé Hory a sev. Albánie

                                            Přednáška s promítáním.  Od 18 hod. v klubovně ZOO, starý vchod . Zdarma

 

 

Čt  22. ledna                        Pavel Koubek,  o.s. Zelené srdce :

                                            PTAČÍ SVĚT

přednáška s diapozitivy, od 18 hod. v klubovně ZOO, starý vchod, zdarma.

Informace K. Holub, m. 728 704 988

 

dle dohody                           Kroužek nejmladších MOPíků,  vede Daniel Stejskal, mob. 728 074 501                                                         

                                            Kroužek MOPíků nad 10 let , vede Petr Touš, tel. 776 894 616

 

 

 

ÚNOR

 

Čt    5. února                       Mgr. Václav Křivan,  SEV Chaloupky 

                                            ZA MOTÝLY A  BROUKY NEJEN DO ÚDOLÍ BRTNICE

                                            Přednáška s promítáním, od 18 hod. v klubovně ZOO, starý vchod, zdarma

 

  6. února                         Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

 

                                            Houkající Javořice -   Čejkovna, soví náslechy  / pouze v případě dohody /

 

Čt  19. února                       Ing. Martin Kříž,  Středisko ekol.výchovy Chaloupky

                                            ZA SOPKAMI A PRALESY SUMATRY

                                            Přednáška s promítáním, od 18 hod. v klubovně ZOO, starý vchod, zdarma

                           

večer, v noci                        Soví houkání – individuální náslechy  

 

 

 

BŘEZEN

 

   6. března                       Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

So 21. března                      Stavba zábran na ochranu obojživelníků u Kamenice

Sraz v 9 hod na hrázi Panského ryb. u Kamenice, příp. po domluvě v 8 hod u klubovny ČSOP Jihlava.

Inf. na tel. 732 877 955 a e-mailu: jaromir.mastera@gmail.com  (J. Maštera)

 

So 21.března                       KČT - Zahájení jarní tur.sezóny na Vysočině,  Telč. Nástěnka KČT na kinu Sokol

 

22. března                            Světový den vody

 

Út  24. března                      VODA NA VYSOČINĚ

v rámci  Svět.dne vody - soutěž pro ZŠ

                                            Vede Petr Touš.  Od 15 hod. v ZŠ Havlíčkova ul.

                                            Přihlášky na emailu  karelholub@centrum.cz

 

27. - 29. března                   Velikonoce na Chaloupkách , viz www.chaloupky.cz

 

So 28. března                      Prořezávka břehových porostů tůní u Hosovských rybníčků

Sraz v 9 hod na místě. Pracovní oblečení. 

 

večer, v noci                        Soví houkání, individuální náslechy

 

                                            III.závěrečný termín sčít.káňat

                                           

Sledování příletů ptactva  -  individuelně

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice

 

                                            Mapování a obnova studánek                         inf. mob. 728 704 988

 

 

 

DUBEN

 

Čt  2. dubna                         Klubové večery v ZOO – Divočinou Korsiky, klubovna ZOO,

promítá Vítězslav Vítkovič, jihlavský cestovatel

 

  3. dubna                        Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

        

dle dohody                           Noc s Andersenem – celostátní akce pro MOPíky           D.Stejskal, K. Holub                 

 

So 11. dubna                       HLEDÁNÍ JARA

Vycházka  v rámci celostátní akce.

Sraz zájemců ve 13.30 hod na můstku na konci ulice Telečské na Pístov.

Trasa:  Pístov - bývalý vojenský prostor Pístov - Rančířov - Sasov - Jihlava, cca 12 km.

Vede a informace Karel Holub, m. 728 704 988

 

St 15.dubna                         Thajsko, Bankok

Prof. Minařík KČT, promítání na VŠ od 18 hod.

 

So 18. dubna                       SÝC 09

9:00, chata Studnice; ornitologická exkurze na trase Studnice – Koníkov – Odranec – Kuklík – Studnice

s vyhledáváním hnízdních lokalit sýce rousného. Bližší informace Jaromír Čejka, tel. 604 234 716

Pořádá Pobočka ČSO na Vysočině

 

Ne 19. dubna                       Za ptačím zpěvem  (Mgr. Dana Konečná), Ostrůvek    Velké Meziříčí, tel.: 566 522 831

 

22. dubna                             Den Země

 

Ne 26. dubna                       Den Země na Chaloupkách, viz www.chaloupky.cz

 

Dle dohody                          Mapování a obnova studánek           inf ,K.Holub

 

individuelně                          Sledování hnízdění ptactva, Heulos, ZOO, Stará plovárna, v místech bydliště

 

                                            Pokračuje  sázení stromků dle dohody – zájem i soukromé brigádníky!

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice                       inf. J. Maštera

 

                                            Ornitologická expedice,  výlet         / pouze v případě dohody /

 

                                            Sledování hnízdění ptactva, Heulos, ZOO, Stará plovárna, v místech bydliště

 

 

 

KVĚTEN

 

  1. května                      Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

So  2. května                      OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK na Vysokém kameni.  Karel Hobza, Karel Holub

                                          Podrobnosti nástěnky, schůze . mob. 777 995 758 

 

So 2. května                       Vítání ptačího zpěvu

8:00, EIC Krátká; ornitologická exkurze na trase Krátká – SamotínBlatiny – Krátká

Bližší informace Jaromír Čejka, tel. 604 234 716

Pořádá Pobočka ČSO na Vysočině

 

22. - 24. května                  Ornitologický víkend v centrální části Žďárských vrchů, EIC Krátká

Exkurze do různých typů prostředí (skalní útvar, vrcholová bučina, údolní niva, proudící vodoteč aj.)

– ubytování možné ve vlastních spacácích na vlastních karimatkách

– je možné zúčastnit se i jednotlivých dní

bližší informace Jaromír Čejka, tel. 604 234 716

Pořádá Pobočka ČSO na Vysočině

 

So 30. května                     Pojďte s námi za žábami

                                          Akce pořádaná ve spolupráci ČSOP Jihlava a AOPK ČR stř. Havl. Brod pro děti i dospělé u nových tůní v bývalém

vojenském prostoru Pístov. K vidění budou živí jedinci některých našich obojživelníků, povídání o jejich životě,

ohrožení a ochraně, praktické ukázky stavby zábran na ochranu obojživelníků u silnic, doprovodné hry a soutěže pro děti.

Vedou Jaromír Maštera a Dan Stejskal.

Sraz zájemců ve 13 hod u studánky v Jihlavě na Skalce. Trasa tam i zpět cca 6 km.

                                         

Studánková vycházka okolo Vysoké  s turisty Bedřichova, inf. K. Holub

                              

Otevírání studánky Panny Marie u Vyskytné n.J.   inf. 728 704 988 

                                         

Vítání ptačího zpěvu  -    spolupráce a Pobočkou Čs.společnosti ornitologické na Vysočině

                                                     

MOP  Zlatý list, krajské kolo.  Informace SEV Chaloupky,www.chaloupky.cz

    

Mapování a obnova studánek                                  inf. 728 704 988

                                         

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice - ukončení      

 

Výlety za ptactvem -   Žďársko, Třebíčsko, již. Čechy a Morava

 

Mapování a obnova studánek, hyg. rozbory

 

Sázení stromků

 

 

 

ČERVEN

 

Pá 5. června                         Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

St 13. června                       Maroko, Vysoký Atlas,  KČT , promítání na VŠ od 18 hod.   

 

Vycházka údolím Brtničky, příp. Nadějovský potok – s turisty  

 

 

 

Červenec   

 

So 11. července                   Den pro začínající ornitology

8:00, penzion Kukla

Ukázky odchytu ptáků do nárazových sítí a kroužkování na soutoku Bílého potoka a Fryšávky (do 12:00 hod.)

bližší informace Jaromír Čejka, tel. 604 234 716

Pořádá Pobočka ČSO na Vysočině

 

Kosení PP Jersínská stráň                              inf. předseda ZO

Značení nových chráněných území

 

 

 

Srpen      

 

Pá 7. srpna                          Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

Kosení PR Vílanecké rašeliniště                                  inf. předseda ZO

Značení nových chráněných území

 

 

 

Září   

       

Pá 4. září                             Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

                 

Pá 11. Září                           Noční Jihlavou – poznávací pochod, 7 nebo 15 km – Pořádá KČT

                                            Začátek od 17 – 19 hod., Hrádek v Březinových sadech

 

So 12. září                           Den otevřených dveří památek  / památky zdarma /

 

Po 21. září                           od 16.30 hod. Kulatý stůl „ Životní prostředí a doprava“. Pořádá

                                            Magistrát. Velký presbytář hotelu G.Mahler. Přihlášky na emailu

                                            gabriela.souckova@jihlava-city.cz

            

16. – 22.9.                           Evropský týden mobility, Masarykovo nám. Pořádá Magistrát.

                                            Více informací www.jihlava.cz

 

So  19. září                          BRTNICKÉ STUDÁNKY  – pochod s turisty KČT Čeřínek

                                            Odjezd autobusu z aut.nádr. stanoviště č.24 v 7.45 hod.

                                            Brtnice a okolí, návrat vlakem z Bransouz kolem 16. hod.

                                            Cca 12 km.  Vede Karel Holub

 

So 26. září                           Terarijní trhy – teraaqua – flora, trhy v Dělnickém domě od  9 hod.

 

Kosení PR Vílanecké rašeliniště                                  inf. předseda ZO

Prořezávky na Jersínské stráni                         inf. J. Maštera

 

 

 

Říjen    

  

Pá 2. října                            Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

So 3. října                            LOUCKÉ STUDÁNKY  – pochod s turisty KČT Bedřichov

                                            Odjezd vlaku z hlav.nádraží v Jihlavě do Luk nad Jihlavou  v 9.30 hod. Odjezdy zpět z Luk v 16.06 hod., v 18.11 a ve 20.55 hod.

Pochod po studánkách v okolí Luk a Vys. Studnic.  Asi 12 km.  Možnost kratší trasy vynecháním Vysokých Studnic.

S sebou turistickou obuv, svačinu, příp. kanystr.

Vedou Lubomír Zeman z Luk n.J. a Karel Holub, inf. mob. 721 743 159.

 

So 17. října                          Zájezd na Podyjí / KČT Bedřichov/ Přihlášky jprasilova@nbox.cz

 

Pá 23. října                          Drakiáda na Skalce

HOST:  ježek Aladin známý z Večerníčků pana Chaloupky

S sebou kromě draka také buřtíky, bude opékání. 

SOUTĚž o nejhezčího draka! A další.

Přijďte všichni, malí i velcí  -  pozdravit barevný podzim!

Bližší informace: Dan Stejskal, mob. 728 074 501

 

Mapování a údržba studánek, inf. 728 704 988                              

Prořezávky na Jersínské stráni                         inf. J. Maštera

Čištění a kontrola ptačích budek v lesoparku Heulos a v ZOO

Čištění a kontrola ptačích budek v Lesích ČR

Účast na ornitologické vycházce Festival ptactva, pořádané pobočkou ČSO na Vysočině

 

 

Listopad  

 

Pá 6. listopadu                     Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

So 14. listopadu                   Den sov a dravců

                                            akce pro veřejnost ve spolupráci s pobočkou ČSO na Vysočině, v ZOO Jihlava

začátek ve 13 hod

přednášky:

1.              Jaromír Čejka – Sýc rousný a orel mořský ve Žďárských vrších

2.              Vlasta Škorpíková – Dravci Makedonie

3.              Pavel Koubek – Sova pálená na Vysočině

 

Na závěr promítneme krátký film natočený v CHKO Broumovsko: „Návrat sokola krále“

V pavilonu šelem bude opět Věra Malátková a její opeření svěřenci.

 

Mapování a údržba studánek, inf. 728 704 988                              

                   

 

Prosinec 

 

  4. prosince                     Schůze ČSOP Jihlava                       klubovna Znojemská 40, od 16 hod.

 

Pá 11. prosince                    Výroční schůze ZO ČSOP Jihlava

                                            od 17 hod. v klubovně ZOO Jihlava

 

 

 

 

       

POZNÁMKA:   pořádání akcí bude upřesňováno a doplňováno vedoucími sekcí na schůzích ČSOP

Informace:   okresní tisk, rozhlas, nástěnky ve Zverexu, Dvořákova 1 a na hlavní poště

Informace k přednáškám a besedám :  email:  karelholub@centrum.cz    m. 728 704 988

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty :

ČSOP 59/11 ZO JIHLAVA

Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava

tel.: 724 047 084; 732 877 955;  e-mail: csop.jihlava@email.cz    

http://csop.jihlava.euweb.cz

 

předseda - M. Bartoš – tel. 724 047 084

ved. ornitologické sekce - V. Kodet – tel. 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

ved. Mladých ochránců přírody – starších – P. Touš - tel. 567 218 919,  m. 776 687 755

ved. Mladých ochránců, ochrana zeleně – mladších - D. Stejskal – tel.: 728 074 501

péče o louky a mokřady – P. Pokorný, e-mail: pavel.ps@seznam.cz

ved. Fotoklubu Rosnička – V. Jirků, e-mail: Jirku.vl@seznam.cz  

ochrana obojživelníků, péče o ZCHÚ - J. Maštera; tel.: 732 877 955; e-mail: jaromir.mastera@gmail.com

studánky, knihovna - K. Holub – tel. 728 704 988, e-mail: karelholub@centrum.cz

 

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

 

 ———————————————————————————————