wz

Český svaz ochránců přírody Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava – tel. 724 047 084

 

KALENDÁŘ akcí  2008

 

 

LEDEN

 

1. ledna, svátek                 HLEDÁME SKORCE VODNÍHO  - vedou P.Touš, P.Hobza,ČSO,p.Vysočina

Sraz v 10. hod. u VEteriny, Romana Havelky, asi 8 km, dalekohledy

 

1.ledna /svátek                 Turisté: novoroční výstup na Šacberk, do 15 hod. /

 

Pozorování ptáků na řece,krmení            orni sekce

 

Krmení ptactva na krmítkách                 všichni

 

3. ledna, čt                        Schůze                            17.  hod.  nová klubovna, Znojemská 40

 

KLUBOVÉ VEČERY V ZOO:

3. ledna, čt                        Horami a pralesy jižní Ameriky -Vítězslav Vítkovič jun., Jihlava

Zač. 18 hod., klubovna ZOO, starý vchod

 

10. ledna, čt                       Globální oteplování planety     I. část Mgr Jiří Malík, CHKO Broumovsko

Zač. 18 hod., klubovna ZOO, starý vchod

 

24. ledna, čt                      Globální oteplování – důkazy nebo fikce ?  II. část Ing. Miroslav Žáček

Zač. 18 hod., klubovna ZOO,starý vchod

 

II. termín pro sčítání káňata

30. ledna                            Přednáška a exkurze na Biofarmě v Sasově – od 10.30 hod. Informace

Ekoinfocentrum, ing. Kotoučková

 

 

ÚNOR

 

7. února, čt                        Klubové večery v ZOO:  Příroda a krajiny Vysočiny                      RNDr Milan Macháček, fa Ekoex

Zač. 18 hod., klubovna ZOO, starý vchod

 

8. února,                         Schůze ČSOP Jihlava                                         17 h. klubovna Znojemská 40

 

12. února, út                      Schůze KOUS  /Koordinační uskupení NNO Vysočiny/, v kanceláři Život 90,Žižkova ul.

 

21. února, čt                      Klubové večery v ZOO:  ČEŠTÍ GEOLOGOVÉ V MONGOLSKU – ing. M. Žáček

                                            Klubovna ZOO Jihlava, pouze starý vchod,  od 18 hod.

 

23. února, so                      SEMINÁŘ  Péče o chráněná území“        Jihlava- Natural Centrum, nám.Svobody, od 9 hod.

                                            Rozdání CD s přednáškami k ochraně přírody z Chaloupek. Přihl. Iveta Vorlíčková !

 

Ø             *Čs .Rozhlas REGION – denně po 16. hod. Chaloupecká chvíle, minuta o přírodě

 

Ø             MOPíci – schůzky  mladší,ved.Dan Stejskal, vždy středa od 17 h. v klubovně

Ø             Schůzky - starší  Petr Touš, čtvrtek – vždy dle domluvy

 

 

BŘEZEN

 

1. března, so                      Soví noc na Křemešníku

Sraz v 18.30 hod. u hotelu Křemešník. Pořádá sdružení Zelené srdce

 

6. března, čt                      Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

 

6. března, čt                      Klubové večery v ZOO:  Napříč Venezuelou                              Dr Karel Pecl, Prácheňské muzeum Písek.

Zač. 18 hod. , klubovna ZOO, starý vchod

 

8. března, so                      Stavba zábran na ochranu obojživelníků u Kamenice

Sraz zájemců v 8 hod na hrázi Panského rybníka (silnice z Kamenice směr Třebíč).

Inf. na tel. 732877955 (J. Maštera)

 

so 15. - ne 16.března         Velikonoce na Chaloupkách

 

so 15.3.                               III. termín sčítání káňat, odeslat do Tachova

 

22. března, so                    Světový den vody, vyhlášení soutěže O nejhezčí studánku Vysočiny

 

28. března,                    Noc s Andersenem

MOpíci,  klubovna,    Dan Stejskal a K. Holub

 

Ø             záchranné transfery žab u Kamenice                                        inf. J. Maštera

Ø             sledování příletů ptactva

Ø             sledování příletů ptactva.

Ø             granty  Strom života

 

 

DUBEN

 

3. března, čt                      Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

 

3. dubna, čt                       Klubové večery v ZOO:  Parky a ovce Nového Zélandu               Ilona Fuzeková

Zač. 18 hod., klubovna ZOO, starý vchod

 

5. dubna, so                       KČT Bedřichov – výlet na koniklece na Kobylinec, Třebíčsko

informace J. Mlejnková a nástěnka turistů na kinu Sokol, Tolstého ul

 

7. dubna, po                       Uzávěrka kreslířské soutěže EKOFÓr -  viz  www.ekofor.cz

 

11. – ne 13. dubna         Expedice Babín (CHKO Žďárské vrchy). Inf. a přihlášky V. Kodet

 

12. dubna, so                      HLEDÁNÍ JARA  – společná akce s turisty So Bedřichov    

Vedou P.Touš a K.Holub. Kosov,

Kosovský lom, studánka V Stráních, řeka, opékání buřtů. Bude upřesněno

 

18. - ne 20.dubna          Chaloupky: Setkání seniorů zahrádkářů

 

19. dubna, so                      KČT Bedřichov- výlet na Sázavu, informace na nástěnce turistů, kino Sokol

 

22. dubna                           DEN ZEMĚ  v lesoparku Heulos. Pořádá odbor ŽP Magistrátu města Jihlavy /ing.Součková/

                                            Naše účast – stánek, nástěnka 

 

22. dubna, út                     HOŘEČEK  – soutěž pro žáky ZŠ o ZŠCHÚ, bude dojednáno

 

25. – ne 27.dubna         Expedice Velký Tisý (CHKO Třeboňsko). Inf. a přihlášky J. Maštera

 

25. dubna, so                     OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY EMANUELY

                                            Vedou E.Tomek a K.Holub, s turisty So Bedřichov

                                            Sraz v 17 hod. na parkovišti ATC Pávov, 2 km ke studánce, otevření, pak opékání buřtů

                                            na chatě u Pávovského rybníka.

 

27. dubna , ne                    Den Země na Chaloupkách . Téma: Voda

 

29. dubna, út                     LES NA VYSOČINĚ

Přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ. Organizují P.Touš a K.Holub,  ZŠ Havlíčkova ul.

 

Ø             Záchranné transfery žab u Kamenice                                        inf. J. Maštera

Ø             Předvolební setkání NNO ŽP , uspořádají Chaloupky

Ø             Mapování a obnova studánek, hyg. rozbory                               studánkáři

Ø             Mopíci -   D.Stejskal,  P. Touš

 

 

KVĚTEN

 

2. května,                       Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

 

Vítání ptačího zpěvu - vycházka ve spolupráci s pobočkou ČSO na Vysočině, pravděpodobně na Střítežské rybníky

 

Vítání ptačího zpěvu - výlet (J. Kněžíček a kol.)

 

čt 8. - ne 11. května          Mopíci: Zlatý list – krajské kolo na Pelhřimovsku /pořádají Chaloupky/

 

29. května, čt                    Krajská konference KOUS v sále KrÚřadu Vysočina od 9 hod.

 

Ø             Záchranné transfery žab u Kamenice - ukončení      

Ø             Výlety za ptactvem -   Žďársko, Třebíčsko, již. Čechy a Morava

Ø             Mapování a obnova studánek, hyg. rozbory

Ø             Sázení stromků

 

 

ČERVEN

 

1. června, ne                      Kluci, holky – znáte žáby a čolky ?   

v ZOO Jihlava, Spolupráce se ZOO .  Informace Dan Stejskal, mob. 728 074 501

 

5. června, čt                      Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

 

Ø                       Účast v soutěži O nejhezčí studánku Vysočiny   studánkáři

Ø                       Mapování studánek, hyg. rozbor                         studánkáři

 

5. - 8. června                     Chaloupky: zájezd do Roháčů

 

20. – ne 22. června       Krajinářská dílna ve Žďárských vrších /Blatiny a okolí/

 

27. - 29. června                 Kosení Chaloupky

 

 

Červenec   

 

3. července, čt                  Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

                                           

Ø                       Kosení PP Jersínská stráň                              inf. předseda ZO

 

 

Srpen      

 

7. srpna, čt                        Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

                   

16. srpna, so                       Brtnicko – pochod KČT Bedřichov v okolí Brtnice /Brtnička, studánky, hrad Rokštejn /.  

Informace K. Holub, m. 728 704 988

 

Ø                       Kosení PR Vílanecké rašeliniště                      inf. předseda ZO

 

Ø                       Studánkový pochod okolo PP Vysoký kámen – Karel Hobza, inf.nástěnky

 

 

Září   

       

4. září, čt                           Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

                    

Ø                       Kosení PR Vílanecké rašeliniště                      inf. předseda ZO

 

Ø                       Management tůní u Bartoušova  - kácení náletových dřevin, prohlubování a čištění tůní

-         brigáda. inf. J. Maštera, m. 732 877 955

 

 

Říjen    

  

2. října                               Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

 

11. října, so                        Studánkový pochod 3.ročník. Pořádá KČT Bedřichov s naší spoluprací.

                                            Informace K. Holub, m. 728 704 988

 

21. října, út                        JIHLAVSKÝ LÍSTEK

přírodovědně ekologická   soutěž pro žáky ZŠ,  v prostorách  ZŠ Havlíčkova ul.

 

Ø                       Čištění a kontrola ptačích budek v lesoparku Heulos a v ¨ZOO

Ø                       Čištění a kontrola ptačích budek v Lesích ČR

Ø                       Účast na ornitologické vycházce Festival ptactva, pořádané pobočkou ČSO na Vysočině

Ø                       Management tůní u Bartoušova  - kácení náletových dřevin, prohlubování a čištění tůní

brigáda. inf. J. Maštera, m. 732 877 955

 

 

Listopad  

 

6. listopadu, čt             Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

 

zač. listopadu                    Den sov a dravců

                                            akce pro veřejnost ve spolupráci s pobočkou ČSO na Vysočině, v ZOO Jihlava

                   

 

Prosinec 

 

4. prosince, čt              Schůze ČSOP Jihlava                                         17 hod., klubovna Znojemská 40

 

12. prosince,                  Výroční schůze ZO ČSOP Jihlava

                                            od 17 hod. v klubovně ZOO Jihlava

 

 

 

       

POZNÁMKA:   pořádání akcí bude upřesňováno a doplňováno vedoucími sekcí na schůzích ČSOP

Informace:   okresní tisk, rozhlas, nástěnky ve Zverexu, Dvořákova 1 a na hlavní poště

Informace k přednáškám a besedám :  email:  karelholub@centrum.cz    m. 728 704 988

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty :

ČSOP 59/11 ZO JIHLAVA

Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava

tel.: 724 047 084; 732 877 955;  e-mail: csop.jihlava@email.cz    

http://csop.jihlava.euweb.cz

 

předseda - M. Bartoš – tel. 724 047 084

ved. ornitologické sekce - V. Kodet – tel. 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

ved. Mladých ochránců přírody – starších – P. Touš - tel. 567 218 919,  m. 776 687 755

ved. Mladých ochránců, ochrana zeleně – mladších - D. Stejskal – tel.: 728 074 501

péče o louky a mokřady – P. Pokorný, e-mail: pavel.ps@seznam.cz

ved. Fotoklubu Rosnička – V. Jirků, e-mail: vladimir.jirku@cz.bosch.com

ochrana obojživelníků, péče o ZCHÚ - J. Maštera; tel.: 732 877 955; e-mail: jaromir.mastera@gmail.com

studánky, knihovna - K. Holub – tel. 728 704 988, e-mail: karelholub@centrum.cz

 

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————