wz

Český svaz ochránců přírody Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava – tel. 724 047 084

 

KALENDÁŘ akcí  2007

 

 

LEDEN

 

                  po 1. ledna                  HLEDÁME SKORCE                                           

                                                     Sraz v 10 hod. u staré mlékárny. Dalekohledy a špekáčky s sebou!      

                                                     Vede Petr Touš.                                                                                                                               

 

Sčítání vodního ptactva               ornitolog. sekce

MOP – příprava na Zlatý list       Muzeum Vysočiny, klubovna. Vždy v pondělí.

Starší MOP – ekol. soutěž Odpad jako surovina

Fotoklub Rosnička – příprava na výstavu v Telči

Pozorování vodních ptáků na řece / i pro veřejnost /  - ornitolog. sekce

Krmení ptactva – vlastní krmítka, prípadně zimoviště U Jánů

/ Případné besedy zajišťuje Muzeum Vysočiny /

                             MLADÍ OCHRÁNCI  /MOP/:   * starší – vedoucí Petr Touš, tel.          567 218 919                                

                                                                                                    (schůzky každé pondělí od 15.30 hod. v Muzeu Vysočiny)         

                                                                                                   * mladší – ved. Daniel Stejskal,   m.    728 074 501

               

                        

                    

ÚNOR           

 

  2. února                 Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

                                                     Pozorování vodních ptáků na řece

/ Případné besedy zajišťuje Muzeum Vysočiny /

                                                    

 

BŘEZEN       

 

  9. března               Pozor! Posunuto o týden dozadu!   Schůze ČSOP Jihlava    16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

 

so 10. března              Stavění zábran pro obojživelníky u Panského rybníka u Kamenice – sraz v 9 hod na místě

 

so 17. března              Stavění zábran pro obojživelníky u Řehořova rybníka u Luk nad Jihlavou – sraz v 8 hod na místě. Podrobnosti k akci – J. Maštera (tel. 732877955.)

 

23. – 25. března    Soví houkání na Čejkovně pod Javořicí

 

Sledování příletů ptactva

Sčítání káňat – závěr, odeslání hlášení

Pozorování vodních ptáků – vycházky na řeku

Čištění budek v Lesích ČR – dokončení

 

 

DUBEN

 

1. dubna, ne                 DEN PTACTVA V ZOO

Naše prezentace / týpí a hry /. 9 – 15 hod. Inf. Dan Stejskal, m. 728 074 501

 

Sázení lesních stromků -  bude upřesněno,                 inf. Dan Stejskal

 

4.– 29. dubna              Výstava fotografií Vladimíra Jirků:   EGYPT – Život na Nilu

                                   Výstava vedoucího našeho fotokroužku ROSNIČKA se koná v prostorách Muzea Vysočiny

 

6. dubna,                  Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3 

 

9. dubna, po                vycházka turistů KČT BEdřichov , viz nástěnka na kinu SOKOL

 

12. dubna, čt               Půjčování knih v knihovně ZO – klubovna                            15-30 – 16.30 hod.

 

14. dubna , so              HLEDÁNÍ JARA s Veselým Ježkem

Sraz ve 13 hodin na konci Žižkovy ul. u čerpací stanice EKON. Trasa asi 8 km na Hosov kolem Císařské studánky.

Za Hosovem Otevírání Kamenné studánky, o kterou pečuje kroužek mladých ochránců přírody Veselý ježek při ČSOP ZO Jihlava. Sledování projevů jara, např. kvetení blatouchů, lety včel, výletníci, kteří už nosí tričko a jiné.  S SEBOU dalekohledy, špekáčky /opečeme si je u studánky/.

Vede  Petr TOUŠ, spolupracují turisté KČT Sokola Bedřichov.

Informace:  567 218 919, nebo m. 728 704 988

 

20. dubna,               DEN ZEMĚ v Jihlavě na Masarykově náměstí

Pořádá OŽP Magistrátu m.J. ve spolupráci s dalšími organizacemi – naší ZO ČSOP, Záchrannou stanicí Pavlov, sdružením ARNIKA, Ekoinfocentrem, DDM a dalšími na Masarykově náměstí – velký stan, od  9 do 17 hod.,  návštěvy škol.   

Propagace třídění odpadů, měření ekologické stopy, určování stromů, exponáty dravců a další.  

NAŠE PREZENTACE    hry a tématické soutěže pro děti, propagace na panelech, kronika…..

* V prostorách MUZEA – panely Ekoinfocentra – přednáška , videoprojekce, koutek pro děti…

* V prostorách BESEDY,nám.Svobody – prohlídka od 10 – 16 hod. ,promítání filmů s ekol.tématy

 

20.4.– 10.5.                Výstava fotografií ing. Milana Slavingera:   Žijí tu s námi 

Výstava fotografií dlouholetého uznávaného „fotografa přírody“ a člena  našeho fotoklubu ROSNIČKA se koná ve foyeru historické budovy radnice.

 

20. dubna,               OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY EMANUELY

Sraz všech zájemců v 17 hod. na parkovišti ATC v Pávově.

Studánka se nachází asi 1,5 km od parkoviště v lese na okraji Přírodní památky Vysoký kámen. Je v naší péči, v loňském roce byl zde proveden hygienický rozbor s dobrým výsledkem.

Program:

- symbolické otevření studánky

- křest nové publikace „Studánky a prameny v okrese Jihlava, díl druhý

- vystoupení trampské skupiny EpyDeMye – vítěze PORTY 2006 !

- opékání špekáčků   /na chatě na břehu Pávovského rybníka – špekáčky s sebou !/

 

22. dubna, ne               Otevírání studánek v Mladých Bříštích u Humpolce, sraz ve 13.30 h. u školy ve středu obce. Trasa 4 km.  

Vede Pavel Koubek.Účast turistů KČT Bedřichov /viz nástěnka KČT kino SOKOL/

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice a u Luk n.J. – v případě zájmu o zapojení kontaktujte J. Mašteru (t. 732 877 955)

Hygienické rozbory vody ve spolupráci se Zdravotním ústavem   studánkáři – K. Holub

Mapování a obnova studánek - studánkáři

Pozemkový spolek Gallinago -   management vybraných území,informace m.774 136 541

Fotoklub Rosnička -  akce dle vlastního plánu   informace  m.  776 693 033

duben- Telč, hrad Roštejn, Třebíč. Výstava ROSNIČKY v Telči na radnici

 

                              

                        KVĚTEN   

 

1. května, út                 Jihlavský ježek, pochod KČT Bedřichov, start z ATC Pávov

 

4. května,                 Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3 

 

5. května, so                VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

ornitologická vycházka, vede Ing. Vojtěch Kodet

SRAZ v 8 hod. v ul. Romana Havelky, Veterina- MVDr Horský u Smrčenského potoka. Trasa cca 8 km, s sebou dalekohledy a svačinu.

Pořadatelé : ČSO pobočka Vysočina a ZO ČSOP Jihlava . Inf. tel. 728 704 988

 

18.-20. května             ZELENÁ STEZKA-ZLATÝ LIST, regionální kolo přírodovědné soutěže ve Sněžném na Žďársku

 

18. května,               Vyhlášení a ocenění v anketě Dospělý kamarád – parkán u jihl. brány od 16 hod. – RDM Kraje Vysočina

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice a u Luk n.J. – v případě zájmu o zapojení kontaktujte J. Mašteru (t. 732 877 955)

Hygienické rozbory vody ve spolupráci se Zdravotním ústavem   studánkáři – K. Holub

Mapování a obnova studánek - studánkáři

Pozemkový spolek Gallinago -   management vybraných území,informace m.774 136 541

Fotoklub Rosnička -     akce dle vlastního plánu   informace  m.  776 693 033

květen – Javořice, okolí Rokštejna

Vítání ptačího zpěvu v Podyjí – výlet        Petr Touš

Výlety za ptactvem – Pálava, Žďársko     ornit. sekce, ing. Kněžíček

Sázení stromků, kontrola vysazených        ochrana zeleně

 

 

                        ČERVEN   

 

1. června,                Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

 

Zájezd na Voticko / Záchranná stanice Pavla Křížka, okolí /.  P. Touš, K. Holub

 

2. června, so                Den dětí – Odpoledne s přírodou    / Na Skalce /     sekce MOP

 

23.června, so              Poznávací zájezd Budišov - Mohelenská hadcová step  /volná místa/   info P.Touš

 

25.června, po              Den s přírodou    – hry a kvízy  pro děti

od 8 do 16 hod.

Předškoláci a ti mladší             - ráno od 8 hod.

                                   Starší děti                                - od 13 hod.

 

                                   Místo:  zahrada klubovny ZO ČSOP , Jihlava, Mahenova ul. 3

                                   /za Krystalem,  též zahrada býv. mateřské školky/

 

                                   Program:       h r y,   s o u t ě ž e,   k v í z y -  zábavné poznávání přírody

                        Informace :   p. Daniel Stejskal,  m. 728 074 501

 

30.června, so              Turistická vycházka údolím řeky Brtnice

- pořádají turisté So Bedřichov

Odjezd vlaku z hl.nádraží ČD v 9.30 hod. Vede p.uč. Iva Doláková

 

Výlety za ptactvem                  ornit. sekce

Mapování, obnova studánek    studánkáři

 

* Celoročně: účast ve správních řízeních /zásahy do zeleně, vodních ploch, cyklostezky aj./,

návrhy na ochranu zeleně – VKP, ZCHÚ aj.

 

 

Červenec 

 

- schůze nebude

5.- 8. července            S dětmi  - Táboření  týpí u koníků

Markvarec u Kamenice n.Lip.

Bližší informace  Pavel Pokorný, t. 774 136 541, email Pavel.ps@seznam.cz

 

18. - 29.července        Tábor Hnutí Brontosaurus /Slunovrat/ u Hajnice

 

Pozemkový spolek Gallinago -  Kosení luk na Hajnici  *  každé pomocné ruky jsou vítány, je možné přijít s námi i jen pobýt.                                           

Další info poskytne Pavel Pokorný

*  případně pod Bethanem u Větrného Jeníkova – na Dolňáku

 

Kosení rašeliniště pod Trojanem, úpravy luční tůně.              Info Pavel Pokorný

 

 

Srpen 

 

3. srpna,                  Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

 

Kosení Vílaneckého rašeliniště   - termíny dle dohody                                     info předseda

Kosení PP Jersínská stráň -  termíny dle dohody                                            info J. Maštera

Fotoklub Rosnička        - činnost dle programu                                              info V. Jirků

Studánkáři – Mapování a obnova studánek -  dle dohody                               info K. Holub

 

 

Září

 

7. září,                     Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

 

14. září,                   pochod Kolem noční Jihlavy s historickou kulisou, od 17 h. z Hrádku na Heulose

 

21. září,                   Večer barevného podzimu – posezení na chatě u Pávovského rybníka

 

22. září, so                  Studánkový pochod 

- organizuje KČT So Bedřichov, spolupráce K. Holub, D.Stejskal

- bude upřesněno na nástěnkách

 

Kosení Vílaneckého rašeliniště – termíny dle dohody                                       předseda

Čištění a kontrola budek  Heulos a ZOO, Stará plovárna                                orni-sekce, MOP

Čištění a kontrola budek Lesy ČR   B.Kámen, Rytířsko a Špičák-                  orni-sekce

Meandry Smrčenského potoka  - údržba území                                              info J. Maštera

MOP -  rozjezd kroužků , termíny schůzek dle dohody                                   P. Touš, D.Stejskal

Studánkáři  -  Mapování a obnova studánek dle dohody                                 K. Holub

Den bez aut  -   stánek a stan na Masarykově náměstí  s OŽP

Fotoklub Rosnička     činnost dle programu                                                    V. Jirků

Celosvětová akce Clean up the World , Ukliďme svět

 

 

Říjen     

 

5. října,                    Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

 

20. října, so                 pochod KČT BEdřichov Okolo Jihlavy, bližší nástěnka KČT kino Sokol

 

23. října, út                  Jihlavský lístek

přírodovědně-ekologická soutěž pro ZŠ jihlavského okresu

Místo:  ZŠ Havlíčkova ul.                        Info Petr Touš, Karel Holub

 

Evropský festival ptactva   - ornitologická vycházka                                   orni-sekce

Drakiáda pro malé i velké                                                                 MOP- D. Stejskal

Studánkáři -  mapování a obnova studánek dle dohody                      K. Holub

MOP -  činnost dle dohody                                                                P. Touš, D. Stejskal

 

 

Listopad

 

2. listopadu,                        Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

 

3. listopadu, so                        hloubení tůní na Vílanecké rašeliništi

 

10. listopadu, so                      Den sov a dravců v ZOO                 předseda, orni-sekce

 

MOP -  činnost dle programu                                                             P. Touš, D. Stejskal

 

 

Prosinec

 

7. prosince,                         Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

 

14. prosince,                       Výroční členská schůze ČSOP Jihlava                             

Od 17 hod. v přednáškové místnosti v ZOO Jihlava

Z programu:  zprávy o činnosti organizace, volba nového Výboru, přednáška

 

MOP – činnost dle programu                                                     P.Touš, D.Stejskal

                                                                                                                           

       

POZNÁMKA:   pořádání akcí bude upřesňováno a doplňováno vedoucími sekcí na schůzích ČSOP

Informace:   okresní tisk, rozhlas, nástěnky ve Zverexu, Dvořákova 1 a na hlavní poště

Informace k přednáškám a besedám :  email:  karelholub@centrum.cz    m. 728 704 988

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty :

ČSOP 59/11 ZO JIHLAVA

Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava

tel.: 732 877 955, 724 047 084;  e-mail: csop.jihlava@email.cz    

http://csop.jihlava.euweb.cz

 

předseda - M. Bartoš – tel. 724 047 084

ved. ornitologické sekce - V. Kodet – tel. 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

ved. sekce Ochrany zeleně a krajiny - J. Moravec, e-mail: moravec.jh@centrum.cz

ved. Mladých ochránců přírody – starších – P. Touš - tel. 567 218 919,  m. 776 687 755

ved. Mladých ochránců – mladších - D. Stejskal – tel.: 728 074 501

ved. Pozemkového spolku – P. Pokorný, e-mail: pavel.ps@seznam.cz

ved. Fotoklubu Rosnička – V. Jirků, e-mail: vladimir.jirku@cz.bosch.com

ochrana obojživelníků - J. Maštera – tel. 732 877 955, e-mail: jaromir.mastera@gmail.com

K. Holub – tel. 728 704 988, e-mail: karelholub@centrum.cz

 

 

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————