wz

ČSOP  59/11 ZO Jihlava, 586 01 Jihlava, Hamerníkova 12 – tel. 724 047 084

 

KALENDÁŘ akcí   -   1. čtvrtletí  2006

 

                                    

LEDEN           ne 1. ledna       HLEDÁME SKORCE                                           

                                               Sraz v 9 hod. u Veteriny, ul.Romana Havelky /stará mlékárna/      

                                               Vede Pavel Hobza.    S sebou BUŘTY !                                                                                                                           

 

Odp. pro zájemce : Výstup s turisty  na Šacberk  - každoroční akce jihlavských turistů, od 14.30 h. na vrcholu Šacberku

                    

  6. ledna         l. schůze ZO ČSOP Jihlava v roce 2006                    16.30  klubovna,  Mahenova 3

                                              

Termín sčítání káňat                           přihlášení

                  

                        čt  12. ledna      Přednáška : „ Dunajská delta“. Přednášejí   RNDr. Aleš TOMAN (ZOO Jihlava) a  Míla BARTOŠ  (ČSOP).

                                                Od  17 – 19 h.  Muzeum Vysočiny , náměstí vedle mléč.bufetu, zadní trakt                             

                                                                   

                        čt  26. ledna      Přednáška: „Ochrana přírody ve Žďárských vrších“ .

                                                Přednášejí pracovníci  CHKO Žďárské vrchy.

17 – 19 hod. v Muzeu Vysočiny

                                         

      

MLADÍ OCHRÁNCI  /MOP/:   * starší – vedoucí Petr Touš, tel.          567 218 919                                

                                                                            (schůzky každé pondělí od 15.30 hod. v Muzeu Vysočiny)         

                                                                          * mladší – ved. Daniel Stejskal,   m.    728 074 501

                                              

 

                    

ÚNOR              3. února     Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

                  

                        čt   9. února     Přednáška:  Jiné pohledy na péči o veřejnou zeleň

                                                Přednáší  Ing. Martina Gregorová, OŽP Magistrátu m. Jihlavy

                                                17 – 19 hod.  Muzeum Vysočiny

 

                                                EKOFILMY  /Ekoinfocentrum/ - podrobnosti v tisku a na plakátech

 

                        čt  23. února    Přednáška:  Norek americký za humny a norek evropský v nedohlednu“.

Přednášejí Mgr. Václav BERAN (AOPK Havlíčkův Brod) a RNDr. Aleš Toman (ZOO Jihlava).

                                               17 – 19 hod.  Muzeum Vysočiny

 

                       Soví slyšení  -  dle dohody. Kampaň „30 dní pro neziskový sektor“. 

                                             

 

BŘEZEN          3. března        Schůze ČSOP Jihlava                                16.30 hod. klubovna, Mahenova 3

                 

                        čt   9. března       Přednáška:  Chráněná území jihlavského okresu

                                                Přednáší RNDr. Klára Tichá,  Muzeum  Vysočině (spolupráce se  ZO ČSOP Jihlava)

                                                17 – 19 hod. Muzeum Vysočiny

                       

                        čt    16. března    BESEDA:  EGYPT OČIMA FOTOGRAFA – Vladimír Jirků“.

                                                   Vlad. Jirků, předseda fotoklubu ROSNIČKA o své cestě do Egypta  17- 19 h.  Muzeum Vysočiny

                                                                                                                                        

Sledování příletů ptáků*22.4.22. 4. Světový den vody*

Péče o pronajaté území nad Borovinkou v okolí Smrčenského potoka

 

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice – instalace zábran a odchytových pastí (konec března)

podrobnější informace: jaromir.mastera@email.cz

 

Závěrečný termín sčítání káňat

Vydání   Z p r a v o d a j e

   

 

       DUBEN        so    1. dubna    vycházka turistů So Bedřichov: „Zpět k pramenům“ –studánky na Rytířsku.  Sraz na autobusovém

                                                      nádraží, stan. 22 ve 13:20 hod., návrat ze Ždírce. Vede Iva Doláková. Info. na  mob.608 423 821

                                                     * Den ptactva v ZOO /Dr. A. Toman/ - bližší v tisku

 

                                 7. dubna   Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3 

 

                             so    8. dubna   Hledání  jara“ – Otevírání Kamenné studánky za Hosovem. Vycházka v rámci celostátní akce ČSOP,

                                                     vede P. Touš. Sraz v 9 hod. u čerp. stanice PHM EKON, Žižkova ul. (market COOP), návrat v 13 hod.

                                                     Info. tel. 567 218 919.

                           

                             so   15.dubna   vycházka s turisty So Bedřichov: „Hledání jara“. Sraz v 8:30 hod. na mostě ve Starých Horách. 

                                                     Trasa Zadní dvůr, Brádelské rybníky, Horní Kosov. (10 km) Vedou Pavel Hobza a Karel Holub.

                                                     Info. mob. 728 704 988.   S sebou dalekohledy!

                      

                             po   17. dubna   Akce dle dohody – Velikonoce.

                             út    18. dubna    Den Země“ s Magistrátem. Velký stan na Masarykově nám., možnost měření ekologické stopy.

                                                       Naše prezentace (přijďte, kdo můžete). Od 9 hod.

                                21. dubna    Otevírání studánky Emanuely“ (V rámci Dne Země). Sraz v 17 hod. na parkovišti Autokempinku  v

                                                       Pávově, s sebou hrábě, lopaty. Poté opékání buřtů na chatě E. Tomka u rybníka (buřty s sebou, pití za-

                                                       jištěno). Inf. mob. 728 646 311.

 

                                28. – ne 30. dubna   Mapování sov pod Javořicí“ Nocleh v penzionu Čejkovna u Lhotky. Přihlášky a informace

                                                        mob. 728 074 501

* Záchranné transfery žab – info. Mgr. Jar. Maštera

* Průzkum a obnova studánek – II. část (grant nadace Veronika) – studánkáři

                 Info. mob. 728 704 988

* Práce na území “Meandry Smrčenského potoka“ – úklid

* Fotoklub Rosnička: Přednáška o Kavkazu – bude upřesněno

* Fotoklub Rosnička: Tématická vycházka “Tání na Doubravce“ – bude upřesněno

* Sledování stavu ZCHÚ, sázení břehových porostů a další – bude upřesněno

 

                              

         KVĚTEN                              * Vítání ptačího zpěvu – orni sekce – bude upřesněno (schůze, nástěnka)                                                                                 

                                 5. května     Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3 

                             po    8. května     Roubování jabloní na Petrovických stráních“ – pozemkový spolek Gallinago, 

                                                        Info. mob. 736 106 421

* Zelená stezka – Zlatý list, regionální kolo na Chaloupkách – účast našich Mopíků

                                                                                      Info. tel. 567 218 919

                             so  20. května    Výprava za čolky“ Daniel Stejskal a Jan Dvořák, - bude upřesněno.

* Pozorování hnízdění ptactva

* Mapování, čištění a obnova studánek, info. mob. 728 704 988

* Fotoklub Rosnička: Fotografický lov na pandu velkou – ZOO Vídeň, bude upřesněno

 

 

        ČERVEN     čt     1. června    Den dětí –  Odpoledne s přírodou“ – na Skalce, info. mob. 728 074 501        

                                  2. června    Schůze ČSOP Jihlava                             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3 

                             so 10. – ne 11. června – “Skřípání na Jeníkovských lukách“ – Matěj Kolář, PS Gallinago

                                                       oheň, hudební nástroje s sebou. Nocleh pod širákem nebo ve Zbilidech

                                                          koncem června kosení luk na Hejnici

* Fotoklub Rosnička: letní fotosoutěžeSvět zvířat kolem nás“ a “Barevná fauna

                                                           červen až září – bude upřesněno

 

 

       ČERVENEC   po 3. – ne 9. července – Dětský tábor pro MopíkyMarkvarci u koníků, pod týpí koncem července

                                                     Dosečení luk na Hejnici, sečení mokrých luk pod Trojanem – v obou případech bude upřesněno    

                               Info. mob. 736 106 421

 

 

             

        SRPEN           Prázdniny

 

 

        ZÁŘÍ                 1. září   Schůze ČSOP Jihlava             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3 

                               

                                 so   9. - 16.září  - Kosení PR Vílánecké rašeliniště – Sraz v 8 hod. na můstku, konec Telečské ulice. Holínky !!!,

                                              svačinu. Návrat 13 – 14 hod.

                                Dle dohody  Čištění a kontrola budek na Heulose s MOP       Orni sekce a Mopíci

                                Dle dohody  Čištění a kontrola budek vLesích ČR – Rytířsko , B. Kámen a Špičák        Orni sekce a Mopíci

                                Dle dohody   Studánkáři :  mapování a obnova studánek   Informace Karel Holub

                               

                                Do 11. září odevzdat příspěvek do Zpravodaje č.2 Vladimír Jirků !!!!!!

                               

                                po  18. září  První schůzka MOPÍKŮ – starších, od 15:30 hod. před klubovnou – Peter Touš, Karel Holub

                               

                                čt   21. září   Den bez aut – pořadatel Magistrát OŽP. Stan na Masarykově náměstí od 9.hod., naše prezentace,

                                                  imobilní vozidla, Barevný svět – soutěže, třídění odpadů apod. Hry, kvízy

                                                  Cyklojízda – od 15 hod. z Masarykova náměstí od stanu, poř. Magistrát – asi 10 km po cyklostezkách

                                                   v okolí Jihlavy.

                                                   Pochod – od 15 hod. z Hluboké ulice od Magistrátu, poř. KČT Tesla Ji – asi 10 km

                                

                                  27.9. – 1.10. Výstava hub – Muzeum Vysočiny

                                                  

                                                   Fotoklub Rosnička:  fotovýlety dle informací Vladimíra Jirků

 

 

       ŘÍJEN               6. října   Schůze ČSOP Jihlava             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3 

                               

                                so   7.října   Světový festival ptactva – ornitologická vycházka. Sraz v 8 hod. na hrázi Hellerova rybníka, trasa na Nový

                                                   rantířovský rybník. Asi 10 km. Dalekohledy !   Vedou Mirek Čutka a Filip Hruška, členové ČSO

                               

                                so   7.října   VEČER BAREVNÉHO PODZIMU, posezení s hudbou na chatě E. Tomka u Pávováku.

                                                    Občerstvení zajištěno.

                                                   Sraz v 17 hod. na parkovišti ATC Pávov. Baterky!

 

                                so  14.října  ÚKLID SMRČENSKÉHO POTOKA, spadá do celosvětové akce „Ukliďme svět“. Sraz na hrázi rybníka

                                                   Borovinka v 8 hod. S sebou pracovní rukavice, holínky. Igelitové pytle a malé občerstvení bude k dispozici.

                                                   Spoluorganizátor: odbor životního prostředí statutárního města Jihlavy

                               

                                

                                 út  24.října   JIHLAVSKÝ LÍSTEK přírodovědně ekol. soutěž pro ZŠ. Od 15 hod. v budově ZŠ, Havlíčkova ul. 71

                                                    Přihlášky : Petr Touš.

 

 

      LISTOPAD          3.listopadu  Schůze ČSOP Jihlava             16.30 hod. klubovna, Mahenova 3 

                                

                                 so  11.listopadu  DEN SOV A DRAVCŮ, setkání přátel v ZOO,   Orni-sekce . V ZOO-klubovně, veřejnost vítána /zdarma/

                                                   Program: Jaromír Čejka – Poslední výsledky krouzkování sýce rousného ve Žďárských vrších

                                                                  Pavel Koubek – 10 let ochrany sovy pálené

                                                                  Vladimír Steinbauer – Sokolnictví v ČR

                                                                  František Kunc – Den v záchranné stanici Pavlov a ukázky dravců

                                                                  Věra Malátková – Ukázky živých sov a dravců

                                       Akce začíná v 13 hod.

 

 

     PROSINEC          15.prosince    VÝROČKA                                 Od 17 hod. v ZOO – klubovně.

 

 

 

        

                                                                                                                                   

POZNÁMKA:   pořádání akcí bude upřesňováno a doplňováno vedoucími sekcí na schůzích ČSOP

Informace:   okresní tisk, rozhlas, nástěnky ve Zverexu, Dvořákova 1 a na hlavní poště

Informace k přednáškám a besedám :  email:  karelholub@centrum.cz    m. 728 704 988

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty :

ČSOP 59/11 ZO JIHLAVA

Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava

tel.: 732 877 955, 724 047 084;  e-mail: csop.jihlava@email.cz    

http://csop.jihlava.euweb.cz

 

předseda - M. Bartoš – tel. 724 047 084

ved. ornitologické sekce - V. Kodet – tel. 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

ved. sekce Ochrany zeleně a krajiny - J. Moravec, e-mail: moravec.j@centrum.cz

ved. Mladých ochránců přírody – starších – P. Touš - tel. 567 218 919,  m. 776 687 755

ved. Mladých ochránců – prvňáků – D. Stejskal – tel.: 728 074 501

ved. Pozemkového spolku – P. Pokorný, e-mail: pavel.frantisek@volny.cz

ved. Fotoklubu Rosnička – V. Jirků, e-mail: vladimir.jirku@cz.bosch.com

ochrana obojživelníků - J. Maštera – tel. 732 877 955, e-mail: jaromir.mastera@email.cz

K. Holub – tel. 728 704 988, e-mail: karelholub@centrum.cz

 

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————