wz

ČSOP Jihlava

 

Kalendář akcí na rok 2005

 

Pro podrobnosti a aktuální změny sledujte internetové stránky na adrese http://csop-jihlava.euweb.cz,

nástěnky ČSOP Jihlava u ZVEREXU (Dvořákova 1, Jihlava – hlavní nástěnka), u hlavní Pošty (ul. Palackého, Jihlava) a u autobusové zastávky na Pávovské ulici v Jihlavě (u odbočky na Heroltice) a denní tisk. Informace můžete také získat v Ekoinfocentru na jihlavské Bráně (Věžní 1).

 

LEDEN

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  1.1. so            Hledáme skorce – vycházka ornitologické sekce. Sraz  v 10 hod u staré mlékárny, Romana Havelky. Vede Pavel Hobza.

  7.1.             Výborová a členská schůze ZO                                                    16.30 hod, klubovna Mahenova 3

  15.1.               II. termín sčítání káňat (ornitologická sekce)

18.1. út             PŘíroda na videokazetách – Ohrožené druhy živočichů. Promítá Daniel Stejskal. Od 17 hod v Domě dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29, II.p.

 

únor

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  4.2.             Výborová a členská schůze ZO                                                    16.30 hod, klubovna Mahenova 3

  7.-9.2.             Ozvěny Ekofilmu - přehlídka filmů z mezinárodního festivalu EKOFILM 2004. Začátek vždy v 19 hod v kině Dukla v Jihlavě. Blíže na plakátech a v tisku.

  8.2. út             Mongolsko – příroda, život - beseda s cestovatelem Ing. Miroslavem Žáčkem. Od 17 hod v Domě dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29, II.patro vlevo (hudebna).

22.2. út             Evropsky významná území v soustavě natura 2000 - ze zkušeností mapovatele – beseda s Mgr. Jaromírem Švarcem z České botanické společnosti. Od 17 hod v Domě dětí a mládeže, Brněnská 29, II.patro vlevo (hudebna).

25.2. pá            Soví slyšení – náslech sovího houkání. Sraz ve 20 hod u Hrádku na Heulose (Březinovy sady).

 

·                do 15. února dodat příspěvky do Zpravodaje (J. Maštera, Slavíčkova 22, Jihlava) !!!

 

BŘEZEN

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  4.3.             Výborová a členská schůze ZO                                                    16.30 hod, klubovna Mahenova 3

  8.3. út             Zapomenuté studánky – povídání s Pavlem Koubkem ze sdružení Zelené srdce. Od 17 hod v Domě dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29, II.patro vlevo (hudebna).

  17.3.               Závěrečný termín sčítání káňat, odeslání (ornitologická sekce)

18.-20.3.           Velikonoce na Chaloupkách. Pořádá SEV Chaloupky u Kněžic.

  22.3.               Světový den vody

22.3. út             Přírodní zajímavosti na Vysočině – beseda s RNDr. Milanem Macháčkem. Od 17 hod v Domě dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29, II.patro vlevo (hudebna).

26.3. so            Hledáme skorce II. – vycházka ornitologické sekce. Sraz v 10 hod u staré mlékárny, Romana Havelky. Vede Pavel Hobza.

 

·                vydání Zpravodaje č. 1/2005


 

DUBEN

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

   1.4.                Den ptactva

  1.4.             Výborová a členská schůze ZO                                                        16.30 hod, klubovna Mahenova 3

 8.-10.4.            Hledání jara – soutěž pro děti Na Skalce v Jihlavě (přebor v kuličkách, …). Bude upřesněno.

 9.4. so             Hledáme prvního pěvce – vycházka ve spolupráci s turisty Sokola Bedřichov. Vede Pavel Hobza. 

16.4. so            Sázení stromků v rámci Dne Země. Bude upřesněno.

  22.4.               Den Země

22.4.             Den Země – DEN PRO PŘÍRODU (1. ročník) – na Heulose (Březinovy sady, Jihlava). Spolupráce se Záchrannou stanicí v Pavlově, Správou CHKO Žďárské vrchy, AOPK). Bude upřesněno.

23.4. so            Česká Kanada – zájezd turistů Sokola Bedřichov

24.4. ne            Den Země na Chaloupkách – soutěže, hry pro děti i dospělé. Návštěva dle dohody.

·                instalace zábran a záchranné transfery obojživelníků (žab) u Kamenických rybníků – upřesnění dle vývoje počasí (informace na tel. 732877955)

 

KVĚTEN

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  1.5. so            Ježek Vysočiny – turistický pochod pořádaný KČT Sokol Bedřichov

   2.5.                Mezinárodní den ptačího zpěvu

  6.5.             Výborová a členská schůze ZO                                                        16.30 hod, klubovna Mahenova 3

zač. května       Poznávání obojživelníků v přírodě

Pro MOPíky i veřejnost pořádají u Pístova Daniel Stejskal a Jaromír Maštera. Ukázky živých jedinců v jejich přirozeném pro­středí, povídání o životě obojživelníků, atd. Bude včas upřesněno.

14.5. so            VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Tradiční ornitologická vycházka. Bude upřesněno

20.-21.5.           Zelená stezka – Zlatý list. Regionální kolo soutěže na Chaloupkách – účast našich MOPíků

21.5. so            Teslácký Šotek – turistický pochod pořádaný KČT Tesla

22.5. ne            Louka plná orchidejí – pořádají Chaloupky

27.-29.5.           Plzeňsko a Křivoklátskozájezd pořádaný SEV Chaloupky.

  29.5.               Světový den národních parků

  31.5.               Den otevírání studánek

 

ČERVEN

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  3.6.             Výborová a členská schůze ZO                                                               16.30 hod, klubovna Mahenova 3

11.6. so            Záchranná stanice Pavlov - zájezd s turisty So Bedřichov. Vede  p. Eiglová, přihl. M. Hobzová, t. 567 215 655

18.6. so            Bedřichovská padesátka – turistický pochod pořádaný KČT Sokol Bedřichov. Trasy 15, 25, 35 a 50 km.

  19.6.               Světový den životního prostředí

24.-26.6.           Kosení na Chaloupkách

25.6. so            POZNÁVÁME KEŘE NA HRADBÁCH  – vycházka sekce ochrany zeleně. Bude upřesněno.

  21.6.               Den květů

   

ČERVENEC - SRPEN

 

 5.8.              Výborová a členská schůze ZO                                                             16.30 hod, klubovna Mahenova 3

 

·                mapování raků na Jihlavsku – sekce Mapování přírody

·                pokračování v mapování obojživelníků a ostatních živočichů a rostlin dle mapovacích karet

·                dozor nad chráněnými územími v okrese

·                zahraniční zájezd pořádaný SEV Chaloupky (začátek července)

·                údržba zvláště chráněných území v okrese (kosení) – bude upřesněno

·                značení hranic zvláště chráněných území – bude upřesněno

·                do 15. srpna dodat příspěvky do Zpravodaje (J. Maštera, Slavíčkova 22, Jihlava) !!!

 

ZÁŘÍ

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  2.9.            Výborová a členská schůze ZO                                                           16.30 hod, klubovna Mahenova 3

  9.9.             Kolem noční Jihlavy – turistický pochod pořádaný KČT Tesla

  14.9.               Clean up the World – „Ukliďme svět“. Celosvětová akce.

  16.9.               Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

23.9.             Večer barevného podzimu – tradiční posezení u ohně.

Sraz v 17 hod na parkovišti ATC Pávov, odtud odchod na chatu Emana Tomka.

·                vydání Zpravodaje č. 2/2005

·                údržba zvláště chráněných území – bude upřesněno

·                kontrola a čištění ptačích budek v lesích ČR a Březinových sadech (MOPíci) – dle dohody

·                Přírodou na kole – vyjížďka v rámci Dne bez aut (bude upřesněno)

 

ŘÍJEN

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  7.10.           Výborová a členská schůze ZO                                                            16.30 hod, klubovna Mahenova 3

  1.10. so          SVĚTOVÝ FESTIVAL PTACTVA

Tradiční ornitologická vycházka na Bradelské rybníky a řeku Jihlavu. Vede Vojtěch Kodet. Bude upřesněno.

   4.10.              Mezinárodní den ochrany zvířat

  8.10. so          Non-stop stříbrnou stopou – turistický pochod pořádaný KČT Sokol Bedřichov

15.10. so           Sázení stromků v rámci Dne stromů. Bude upřesněno.

  20.10.             Den stromů

  21.10.             Den původních odrůd jablek

 

·                Jihlavský lístek – celookresní soutěž žáků ZŠ. Bude upřesněno.

 

LISTOPAD

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  4.11.           Výborová a členská schůze ZO                                                            16.30 hod, klubovna Mahenova 3

  5.11. so          DEN SOV A DRAVCŮ

Ukázky živých dravců a sov, výstavka, vystoupení ornitologů. Tradiční podzimní akce. Řídí Vojtěch Kodet. Bude upřesněno.

   14.11.            Světový den bez aut

 

PROSINEC

 

Schůzky MOPíků (pondělky - mladší; čtvrtky - starší) – od 16 hod v klubovně Mahenova 3, nebo dle dohody

  2.12.           Výborová a členská schůze ZO                                             16.30 hod, klubovna Mahenova 3

16.12.           Výroční členská schůze ZO ČSOP Jihlava                                        17 hod, klubovna ZOO

·                                 Zelený Silvestr – loučení s rokem. Dle dohody.

  29.12.             Mezinárodní den biologické rozmanitosti

 

 

 

Na všech akcích veřejnost vítána !!!

 

 

 

Kontakty :

ČSOP 59/11 ZO JIHLAVA

Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava

tel.: 732 877 955, 724 047 084;  e-mail: csop.jihlava@email.cz    

http://csop.jihlava.euweb.cz

 

předseda - M. Bartoš – tel. 724 047 084

ved. sekce Mapování přírody - J. Maštera – tel. 732 877 955, e-mail: jaromir.mastera@email.cz

ved. ornitologické sekce - V. Kodet – tel. 608 036 024, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

ved. sekce Ochrany zeleně a krajiny - J. Moravec, e-mail: moravec.j@centrum.cz

ved. mladých ochránců – starších – P. Touš - tel. 567 218 919,  m. 776 687 755

ved. mladých ochránců – prvňáků – D. Stejskal – tel.: 728 074 501

K. Holub – tel. 728 704 988, e-mail: karelholub@centrum.cz

Ekoinfocentrum ČSOP Jihlava - Věžní 1, Jihlava

Otevírací doba: středa od 13.30 do 17.30 hod, čtvrtek od 9 do 13 hod; tel.: 567 302 779

e-mail: ekoinfo@centrum.cz

 

Zpět na Archiv akcí

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————