wz

Fotoklub rosnička

garant zájmové sekce:

Vladimír Jirků  Dis.

e-mail : vladimir.jirku@cz.bosch.com

 

——————————————————————————————————

Přehled činnosti zájmové sekce:

 

Pořádání fotografických soutěží a výstav

- v roce 2006 např. fotosoutěží „Barevná fauna“ a „Svět zvířat kolem nás “

 

 

 

Organizace fotografických výletů a vycházek do přírody

- v roce 2006 např. na Doubravku, do Vídně, Lipnice, atd.

 

     

 

        

 

 

Vydávání Zpravodaje Fotoklubu Rosnička

- 2 čísla ročně o nákladu 500 výtisků

 

 

Pořádání přednášek a instruktážních besed s fotografickou tematikou

 

Zajišťování fotografií pro propagaci ochrany přírody

 

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————